Rekommendation Olympic Training Center Rovaniemi

Taitoc-utbildningen har hållit hög kvalité och vi har kunnat erbjuda färdighetstränarutbildning för lärare, tränare, sjukgymnaster och träningsinstruktörer.

Taitoc färdighetsträning har under de senaste 10 åren haft en stor roll i våra barn-, ungdoms- och elitidrottsträningar. Med hjälp av skolningar i Taitoc-konceptet och omfattande utbildningar i färdighetscoachning har vi höjt våra kompetenser till en hög nivå i såväl teoretisk som praktisk färdighetsträning. Taitoc-utbildningen har hållit hög kvalité och vi har kunnat erbjuda färdighetstränarutbildning för lärare, tränare, sjukgymnaster och träningsinstruktörer.

Rovaniemi 28/4/2020

Reijo Jylhä
Toppidrottskoordinator
reijo.jylha@santasport.fi
+358401680553