Taitoatlas
Taitoatlas

Etusivu - Blogi - Avainsana: Taitoc-konsepti


01.09.2020 | vieraileva kirjoittaja

Taidon harjoittaminen fysioterapiassa ja urheiluvalmennuksessa

Taitovalmennus ja – harjoittelu ovat ehkä urheilumaailmasta ja etenkin joukkuelajeista tutumpi asia monelle. Myös fysioterapiassa ja siinä tapahtuvassa harjoittamisessa taito on aina jollain lailla läsnä osin ehkä tiedostamatta ja osin tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti. Tässä blogi-tekstissäni hyppään hieman yli perustaitokäsitteiden ja määritelmien ja käyn lyhyesti läpi itselleni ajankohtaista aihetta liittyen työhöni sekä Lapin Liikuntaklinikalla että maastohiihdon A-maajoukkueen fysioterapeuttina. Tekstissä käytän nimikettä Taitoc Pro maastohiihto, joten ehkä on lyhyesti syytä avata mikä tämä Taitoc-konsepti on.

Taitovalmennusryhmät aloitettiin Lapin Urheiluopistolla vuonna 2010 Olli Cajanin johdolla. Siitä lähtien taitovalmennusohjelmat ovat olleet jatkuvan kehityksen kohteena. Vuonna 2011 taitovalmennussisällöt laajenivat huippu-urheilun piiriin ja taitovalmennukset sekä taitotestauskokonaisuudet aloitettiin myös maajoukkuetason talvilajien urheilijoille. Nykyisin Taitoc-konsepti on Lapin Urheiluopiston keskeinen taitovalmennuslinja. Konseptin valmennusohjelmat ovat isossa roolissa Lapin Urheiluakatemiassa sekä Lapin Urheiluopiston päivittäisvalmennuksessa.

Käytyäni itse Taitoc – hallintataidon koulutuksen ymmärsin, kuinka paljon taitoharjoittelusta oikein toteutettuna voi saada hyötyä esim. kehonhallintaan, voimantuoton suuntaamiseen ja yleensä lajitekniikan omaksumiseen. Oma käsitykseni on, että monissa joukkuelajeissa taitoharjoittelua hyödynnetään ainakin kohtalaisesti, mutta kestävyyslajeissa systemaattinen taitoharjoittelu on aika vähäistä, osin lähes olematonta. Kuitenkin monessa lajissa, kuten maastohiihdossa vauhdit kasvavat ja lajimuodot muuttuvat, jolloin mm. voimantuotto- ja nopeusominaisuudet ja kehonhallinnan merkitys lisääntyy kaiken aikaa.

 

Keväällä 2020 julkaistussa ”Sinivalkoinen latu” – valmennuslinjauksessa monessa kohtaa viitataankin taitoon ja sen merkitykseen. Maastohiihdon parissa mielestäni systemaattisen ja tavoitteellisen taitoharjoittelun työkalut ovat aiemmin puuttuneet. Hiihtomaa-tyyppistä harjoittelua on ollut ainakin lasten ohjauksessa, joka onkin sitä parasta taitoharjoittelua lajinomaisesti. Kuitenkin kaikissa ikäryhmissä urheilija tai kuntoilija hyötyy muustakin taitoharjoittelusta, ja mikä parasta, siihen voidaan liittää testaus- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla löydetään tärkeimmät kehityskohteet ja luodaan oikeantasoiset tavoitteet harjoittelulle.

 

Kevään 2020 aika olen saanut mahdollisuuden kehittää Taitoc Pro maastohiihto -paketteja yhdessä Ollin (Cajan) ja Reijo Jylhän kanssa. Linkkinä ja mentorina hiihtomaajoukkueen suuntaan on toiminut maajoukkuevalmentaja Ville Oksanen. Paketit koostuvat taitovalmennuksen, lajitekniikan ja fysioterapian näkökulmista muodostaen maastohiihtäjiä palvelevan kokonaisuuden. Pilottiryhmien avulla olemme saaneet arvokasta kokemusta sekä palautetta pakettien toimivuudesta. Oma ajatukseni ja periaatteeni fysioterapiassa ja harjoittelussa on aina ollut kokeilla kaikki ensin itse ennen niiden laittamista urheilijan harjoitusohjemaan, olipa kyseessä maksimihapenoton harjoitus, voimaliike tai tämä taitoharjoittelu. Voin rehellisesti todeta, että on ollut virhe kouluaikana hakea vapautusta vaikkapa voimistelutunnilta ja mennä hiihtämään. Monessa harjoitteessa on saanut kirota, miten huono sitä itse on. Matkapahoinvoinnista kärsivänä jäi eräs lounaskin välistä, kun erehdyin erilaisia pyöriviä liikkeitä testaamaan.

 

Oma kunnianhimoinen tavoitteeni on, että Taitoc Pro maastohiihto -konseptista saadaan hyvä lisä osaksi laadukasta hiihtovalmennusta eikä pelkästään meillä Rovaniemellä vaan mahdollisimman laajasti koko Suomessa seura- / tiimi- / maajoukkuekentällä. Jo tässä vaiheessa projekti on avannut silmiäni tämän sektorin tarpeesta sekä työssäni fysioterapeuttina että kestävyysurheiluvalmennuksessa. Tärkeää on löytää yksilöllisesti jokaisen urheilijan tai kuntoilijan kehityskohteet, ja sen pohjalta luoda suunnitelma systemaattiselle harjoittelulle. Jo nyt vedettyjen ohjauskertojen kautta olen huomannut, että tarvetta monipuoliselle harjoittamiselle löytyy mm. tasapainon, kehonhallinnan ja liikelaajuuksien osalta. Olemme luoneet kolme pääkokonaisuutta, johon harjoituskerta keskittyy, mutta jokainen paketti sisältää mm. juuri liikelaajuus-, kehonhallinta-, ja toiminnallisen harjoittelun keskivartalo-osiot. Harjoituskokonaisuuksien sisältöjä voidaan aina soveltaa eri tavoin mm. kokonaisvolyymia säätelemällä.  Jos esim. kehohallinnassa tai tasapainossa on heikkouksia, ei se kehity oikomalla urheilijan polulla, ja olettamalla että kyllä se tekniikkaa toistamalla tai juurakkoisilla poluilla juoksemalla kehittyy.

 

Lapin Liikuntaklinikalla työskentelevistä suurin osa on perehtynyt Taitoc-konseptiin ja käyttää sitä päivittäin työssään. Taitovalmennusosaamista hyödynnetään monissa kuntoutustilanteissa, ja lisäksi Taitoc-konsepti on mukana yhtenä olennaisena osana Comeback Center:n intensiivikuntoutusjaksoja. Pro Taito – ohjelma tarjoaa kattavat työkalut yksilöllisen taitovalmennuksen toteuttamiseen niin huippu-urheilijoille kuin kuntoliikkujillekin. Pro Taito – ohjelma huomioi tarkasti lajin ja yksilön tavoitteet ja vaatimustasot.

 

Tulevaa kohden

Ajatukseni on, että Taitoc Pro maastohiihto -pakettien kautta voimme löytää keinoja sekä eri taidon ominaisuuksien kehittymiselle lajivaatimuksen mukaisesti, että havaita syitä esim. tekniikkavirheille tai vammamekanismeille. Taitoc -paketteja voidaan käyttää myös korvaamaan tietyssä vaiheessa harjoituskautta muuta voimaharjoittelua, jolla haetaan hermostollista tai muuta voimantuotollista vastetta. Samoin kuin muussa harjoittelussa taidon osalta toimii varmasti parhaiten blokkiharjoittelu, eli jossain vaiheessa harjoituskautta tehdään intensiivisemmin ja muu aika ylläpitävästi. Näkisin kuitenkin, että paketeista voidaan poimia sopivassa määrin asioita viikoittaiseen harjoitteluun sekä kokonaisina harjoituksia että osioina alkulämmittelyitä tai muun treenin lisänä. Keinoja on varmasti monia sekä fysioterapeuteilla että valmentajilla, mutta uskon että Taitoc Pro maastohiihto -konseptilla on oma paikkansa sekä nuorten (15-20 vuotiaat) että huipputason harjoittelussa.

 

Treeni-intoa sekä huippu-urheilijoille että kuntoilijoille, liikunnallista syksyn jatkoa!

 

                                       

Fysioterapeutti Jukka Salo

Lapin Liikuntaklinikka

Suomen maastohiihtomaajoukkue

 

Instagram: https://www.instagram.com/jukisalo/?hl=fi

Facebook: https://www.facebook.com/jukka.salo.50596


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

04.04.2018 | vieraileva kirjoittaja

Liikuntataitojen testaaminen ja analysointi – Taitoc®-profilointityökalun pilotointi

Vierailevat kirjoittajat:
Sami Huusko & Tapio Mäkinen

Moikka! Olemme Sami Huusko ja Tapio Mäkinen, entiset Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja teimme liikunnanohjaajaopintojen opinnäytetyömme Taitoc-konseptista. Opintojemme aikana suoritimme työharjoittelun Lapin urheiluakatemiassa taito- ja ominaisuusvalmentajina. Työharjoittelun myötä kiinnostuksemme liikuntataitoihin ja niiden kehittämiseen kasvoi jatkuvasti. Harjoittelussa meidät perehdytettiin Taitoc -taitoharjoittelun polulle ja sitä kautta taitovalmennuskonsepti tuli meille tutuksi.

Opinnäytetyön lähtökohdat

Keväällä 2017 päätimme tehdä opinnäytetyömme liikuntataitoihin liittyen, joten otimme yhteyden Taitoc:n kehittäjään, Olli Cajaniin. Olli otti meidät avosylin vastaan ja pääsimme mukaan kehittämään uutta Taitoc-profilontityökalua liikuntataitojen testaamiseen ja analysointiin. Useiden palaverien ja kahvitteluiden jälkeen muodostimme profilointityökalun kehittämisestä opinnäytetyön aiheemme: Liikuntataitojen testaaminen ja analysointi – Taitoc®-profilointityökalun pilotointi.

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tutkia liikuntataitojen testaamista ja arviointia, sekä tarkoituksena oli pilotoida ja tutkia Taitoc-profilointityökalun validiteettia. Validiteettia tutkimme peilaamalla Taitoc-profilointitestistöä teoriatietoon sekä vertasimme testattavien urheilijoiden valmentajien näkemystä Taitoc-profilointitestistön antamaan tulokseen urheilijan taito-ominaisuuksista.

Mitä pilotointi toi esille?

Opinnäytetyöhömme osallistuneen pilotointiryhmään kuului kaksi jalkapalloilijaa, kaksi taitoluistelijaa sekä yksi jääkiekkoilija. Pilotointiryhmän vahvimpia testattuja osa-alueita keskimäärin olivat välineen käsittely ja havainnointi, liikeketjujen liikkuvuus sekä juokseminen, ketteryys ja havainnointi. Puolestaan heikoimpia osa-alueita olivat liikeketjujen kontrolli, toiminnallinen kehonhallinta, liikeyhdistelmät ja liikepankki sekä jalanhallinta ja tasapaino.

Teimme myös jokaisen pilotointiin osallistuneen lajiryhmän valmentajalle kyselyn, jossa kysyimme heidän arviotaan urheilijoiden taitotasoista testaamillamme taidon osa-alueilla. Valmentajat eivät kyselyn toteuttamishetkellä tienneet vielä profilointitestien tuloksia, joten arviot tulivat puhtaasti valmentajan omista näkemyksistä. Kyselyiden kautta selvisi, että valmentajat arvioivat urheilijoidensa taitotasot keskimäärin profilointitestien antamaa tulosta korkeammaksi. Kyselyssä kysyimme myös valmentajien näkemystä testattujen osa-alueiden tärkeydestä lajin kannalta. Vastauksista ilmeni, että eri lajien valmentajat pitivät jokaista taidon osa-aluetta varsin tärkeänä lajinsa kannalta. Näin voidaankin päätellä, että Taitoc-profilointitestistöllä testataan ainakin jalkapalloon, jääkiekkoon sekä taitoluisteluun tärkeitä osa-alueita.

Taitoc-profilointityökalu laadukkaan valmennuksen tukena

Taitoc-profilointitestistö antaa hyvän kuvan urheilijan yleisistä taito-ominaisuuksista. Täysin lajiin vaadittavia taitoja ei voida ainoastaan profilointitesteillä osoittaa, sillä testeillä testataan suljettuja taitoja. Lajisuoritusten näkökulmasta urheilijat tarvitsevat tehtävien suorittamiseksi enemmän avoimia motorisia taitoja. Lajitaitojen pohjana kuitenkin ovat motoriset perustaidot ja taitavuuden osa-alueet, joita Taitoc-profilointitestistö mittaa kattavasti. Taitoc-profilointitestistön tehtävänä on profiloida urheilijan taito-ominaisuuksia. Urheilijaprofiilin avulla voidaan luoda yksilöllinen taitoharjoittelun polku, jossa tulee huomioida myös avoimien taitojen harjoittelu.

Toimiessamme taito- ja ominaisuusvalmentajina Lapin Urheiluakatemiassa huomasimme, kuinka haastavaa on suunnitella ja toteuttaa laadukkaita harjoituksia ilman ennakkotietoa urheilijoiden taitotasoista. Kun kuulimme mahdollisuudesta osallistua urheilijan taito-ominaisuuksia mittaavan Taitoc-profilointityökalun pilotointiin, olimme heti kiinnostuneita lähtemään tähän mukaan. Profilointityökalun avulla valmentamiseen voidaan tuoda uusia, tarpeellisia näkökulmia urheilijan ominaisuuksien harjoitteluun.

Opinnäytetyö:

https://www.theseus.fi/handle/10024/142655

Sami Huusko & Tapio Mäkinen


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

26.02.2018 | vieraileva kirjoittaja

Taitoc®-konseptin vaikuttavuuden mittaaminen

Vierailevat kirjoittajat:
Riikka Koponen & Penniina Toikkanen

 

Miksi tehtiin? Mistä idea lähti?
Opinnäytetyö prosessimme lähti käyntiin suorittaessamme kolmannen vuoden ammattiopintojen harjoittelua. Meillä molemmilla oli halu kehittyä valmentajina sekä saada lisää teoria- ja käytännönkokemusta taitovalmennuksesta. Pohdimme taitoharjoittelun olevan ajankohtainen aihe urheiluvalmennuksen parissa. Saimme idean opinnäytetyöhön OC Taidolta ja innostuimme välittömästi, sillä aihe mielestämme mielenkiintoinen ja Taitoc®- konseptista ei ole aikaisempaa tutkimustietoa.

Mitä tehtiin?
Opinnäytetyömme oli määrällinen tutkimus ja sen tavoitteena oli saada tietoa nuorten joukkueurheilijoiden motorisista perustaidoista sekä heidän koetusta fyysisestä pätevyydestä. Motoristen perustaitojen hallinnan tason heikentyminen on yleinen ilmiö Suomessa sekä muualla maailmassa. Ilmiö on seurausta muun muassa istuvan elämäntavan yleistymisestä, yleisestä passivoitumisesta sekä liian varhaisessa vaiheessa tehdyistä lajivalinnoista. Tästä syytä niin lapsuusvaiheessa kuin nuoruusvaiheessakin motoristen perustaitojen harjoittelu ja kehittäminen ovat erityisen tärkeää. (Jaakkola & Kalaja 2014, 22.)

Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata nuorten joukkueurheilijoiden motorisia perustaitoja Taitoc®-konseptin taitomestaritesteillä sekä tutkia Taitoc®-konseptin taitoharjoittelujakson yhteyttä motoristen perustaitojen kehittymiseen. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia motoristen perustaitojen muutosten yhteyttä koettuun fyysiseen pätevyyteen. Tutkimuksemme oli  interventiotutkimus, jossa interventio toteutettiin kahden kuukauden taitoharjoittelujaksona. Kokonaisuudessaan tutkimukseemme osallistui 13 joukkueurheilua harrastavaa 13-vuotiasta poikaa, joista kuusi muodosti testiryhmän ja loput seitsemän nuorta muodostivat kontrolliryhmän.

Mitä tuloksia saimme?
Tutkimustuloksemme osoittavat, että systemaattisella Taitoc®-konseptin harjoit- telulla voidaan kehittää nuorten motorisia perustaitoja. Koetun fyysisen pätevyyden osalta tulokset olivat vaihtelevia. Tutkimustuloksemme ovat suuntaa antavia, sillä kohderyhmämme on pieni ja Taitoc®- konseptista ei ole aikaisemmin tehty vastaavia tutkimuksia. Tulokset tukevat kuitenkin Taitoc®- konseptin filosofiaa ja ajatusta.

Kaiken kaikkiaan prosessi oli mielenkiintoinen ja mielestämme Taitoc®-konseptin perustaito-osio toimii hyvänä perustyökaluna taitovalmennuksen toteuttamiseen. Perustaito-osio tarjoaa monipuoliset harjoitteet motoristen perustaitojen opettamiseen ja ohjaa sitä kautta nuoria monipuolisten liikuntataitojen oppimiseen. Kokonaisuudessaan konsepti etenee loogisina kokonaisuuksina rakentaen vankan pohjan urheilijaksi kasvamiseen. Koulutuksen ja konseptin sisällön avulla jokaisen valmentajan ja ohjaajan on mahdollista toteuttaa laadukkaita taitoharjoituksia. Videot ja selkeät ohjeet helpottavat liikkeiden ohjeistamista ja harjoitusten organisointia.

Jos kiinnostuit ja haluat tutustua aiheeseen enemmän niin käyppä lukemassa opinnäytetyömme:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134268/KoponenToikkanen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Riikka Koponen & Penniina Toikkanen
Liikunnanohjaaja (AMK)


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kirjoittaja

Olli Cajan

Taitoc-konseptin kehittäjä ja kouluttaja

Taitovalmentaja

olli.cajan(at)santasport.fi

 

Viimeisimmät kommentit