Pro Maastohiihto

Motoristen perustaitojen hyödyntäminen maastohiihdon lajitaitojen näkökulmasta

Motoristen perustaitojen hyödyntäminen lajitaitojen kehittämisessä

Pro Maastohiihto kokonaisuus sisältää työkalut monipuolisen liikepankin päivittämiseen ja kehittämiseen sekä kokonaisvaltaisen taitotason nostamiseen maastohiihdon lajitaitojen näkökulmasta. Kokonaisuuden päätavoite on luoda kattavat taidolliset sekä fyysiset valmiudet lajitaitojen kehittämiseen sekä optimaaliseen hyödyntämiseen lajisuorituksien aikana. Pääteemat Pro Maastohiihto kokonaisuudessa ovat hyppääminen, ponnistaminen, loikkaaminen, liukuminen, koordinaatio / ketteryys sekä tasapaino. Lisäksi jokaiseen harjoitukseen on integroitu kehonhallinta sisällöt teemaa mukaillen sekä monipuoliset aktivointisisällöt.  Kaikki pääteemat etenevät progressiivisesti kehittelyjen kautta niin taitotason kuin myös fyysisten ominaisuuksien osalta.

Jokainen pääteema sisältää neljä harjoituskokonaisuutta seuraavia teemoja mukaillen:

 • valmiuksien päivittäminen
 • valmiuksien kehittäminen
 • lajipainotus
 • lajiyhdistelmät
 • fyysiset ominaisuudet taidon näkökulmasta
Taitoc esimerkkiraportit

Pro Maastohiihto kehittymisen seuranta kokonaisuus

Pro Maastohiihto kehittymisen seuranta kokonaisuus sisältää työkalut ja sisällöt taitotason arvioimiseen ja kehittymisen seurantaan. Kehittymisen seuranta kokonaisuuden testiliikkeet koostuvat Pro Maastohiihto kokonaisuuden pääteemoista ja tärkeimmistä liiketaidoista.
Kehittymisen seuranta kokonaisuus toimii lähtötason sekä lopputason mittarina ja luo kokonaisvaltaista ymmärrystä motoristen taitojen tasosta sekä fyysisten ominaisuuksien tilasta. Kehittymisen seuranta kokonaisuus sisältää arviointiohjelman, joka rakentaa tarkan raportin urheilijan / ryhmän motoristen taitojen osa-alueista sekä kehityskohteista

Pro Maastohiihto koulutus


 

Pro Maastohiihto koulutus perustuu monipuolisen liikepankin päivittämiseen ja kehittämiseen sekä kokonaisvaltaisen taitotason nostamiseen maastohiihdon lajitaitojen näkökulmasta. Lisäksi painopisteenä on motoristen taitojen arviointi sekä kehittymisen seuranta. Pro Maastohiihto koulutus rakentuu teorialuennoista sekä käytännön opetuksesta

Pro Maastohiihto kokonaisuuden suoritettua ansaitsee Pro Maastohiihto valmentajalisenssin, joka antaa valmiudet Pro Maastohiihto harjoituksien toteuttamiseen.

Pro Maastohiihto koulutuksen sisältö

 • Teorialuento 1: Taitoc-konsepti + Pro Maastohiihto
 • Käytännön harjoittelu: Pro Maastohiihto harjoitukset 1–15

Painotukset:

 • Maastohiihdon taidolliset painotukset
 • Taitovalmennuksen ohjelmointi
 • Liikemallien kehittelyt ja progressiot
 • Laadukkaan liikkumisen edellytyksien vahvistaminen maastohiihdon näkökulmasta
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taitoharjoittelun näkökulmasta
 • Yleistaitoharjoittelu maastohiihdon lajitaitojen kehittämisen näkökulmasta
 • Motoristen perustaitojen arviointi ja kehityskohteiden tunnistaminen
 • Yksilöllisen yleistaitovalmennuksen toteuttaminen
 • Monipuolisen taitovalmennusympäristön rakentaminen
 • Taitoc palvelimen käyttö ja hyödyntäminen

Harjoitussisällöt:

LIIKKUMISTAIDOT – TASAPAINOTAIDOT – VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT

 • Toiminnallinen keskivartalo
 • Liikelaajuudet
 • Toiminnallinen voima
 • Kehonhallinta (voimistelu)
 • Loikkaaminen, hyppääminen, ponnistaminen, liukuminen
 • Tasapaino
 • Pallon heittäminen ja kiinniottaminen (kuntopallot)
 • Juoksutekniikka
 • Suunnanmuutos ja ketteryys (nopeus)
 • Havaintomotoriikka
 • Fyysiset ominaisuudet
 • Taitoharjoitukset lajin tekniikoita mukaillen

Taitoc – koulutuskokonaisuus

Kenelle?

Pro Maastohiihto koulutus sopii kaikille nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville esimerkiksi lajivalmentajille, fysiikkavalmentajille sekä fysioterapeuteille. Pohjakoulutusta ei vaadita. Suosituksena on, että Perustaito sekä Hallintataito koulutukset olisivat suoritettuna ennen Pro Maastohiihto koulutusta.

Koulutuksen kesto ja toteutus

Koulutukset toteutetaan pääasiassa asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä. Pro Maastohiihto koulutuksen kesto on 1–2 päivää. Voimme räätälöidä koulutuksen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

 

Käyttölisenssi Taitoc nettijärjestelmään

Käyttölisenssin Taitoc nettijärjestelmään voi ostaa koulutuksen jälkeen. Käyttölisenssin voi hankkia omien tarpeiden mukaisesti eri toimintaympäristöihin (yksittäinen, joukkue, seura, lajiliitto, kuntosali, päiväkoti, koulu, kunnat).

Taitoc nettijärjestelmä sisältää:

 • taitoharjoittelun ohjelmointi / taitojen oppimisen polku
 • harjoitukset / harjoitteet
 • mallivideot
 • kehittymisen seuranta työkalut (raportit, kaaviot, tietokanta)
 • käyttäjätunnukset harjoituksien vetäjille
 • käyttäjätunnukset urheilijoille / oppilaille / asiakkaille

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous koulutuksesta ja käyttölisensseistä

TAITOC® motoristen perustaitojen oppimisen polku


TAITOC ProTaito

Motoristen perustaitojen hyödyntäminen lajitaitojen kehittämisessä

Tutustu ohjelmaan

TAITOC for Life

Liikepankin aktivointi sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen arjessa

 

Tutustu ohjelmaan

TAITOC Liikkuvuus

Liikelaajuuksien ja liikehallinnan kehittäminen

Tutustu ohjelmaan