Taitoc for Life

Liikepankin aktivointi ja vahvistaminen

Katso Taitoc for Life -esittelyvideoAvautuu uuteen ikkunaan

Taitoc for Life kokonaisuus

Taitoc for Life kokonaisuus perustuu liikepankin aktivointiin ja kehittämiseen sekä fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen. Harjoituskokonaisuus huomioi arjessa tarvittavien liikemallien kehittämisen ja luo progressiivisen taitojen kehittämisen polun turvaamaan aktiivista ja turvallista toimintaa arjessa. 

Taitoc for Life kokonaisuus painottaa harjoittelussa ympäristön havainnointia ja toiminnan yhdistämistä vaihtelevissa ympäristöissä. Harjoittelu toteutetaan yksilön lähtökohdista innostavassa ja motivoivassa harjoitteluympäristössä. 

Pääteemat Taitoc for Life kokonaisuudessa ovat kehontuntemus / kehonhallinta, nilkkastrategia, lonkkastrategia, askelstrategia, kävelyt, juokseminen, suunnanmuutos, havaintomotoriikka, tasapaino, hyppääminen, ponnistaminen, loikkaaminen, alastulot, fyysiset ominaisuudet sekä arjen liikemallit. Lisäksi harjoituksiin on integroitu paljon erilaisia välineen käsittelyharjoitteita. 

Jokainen harjoitus sisältää taitopainotteisen alkulämmittelyn, joka painottaa toiminnallista kehonhallintaa sekä liikelaajuuksien kehittämistä. Taidollisen alkulämmittelyn tavoite on varmistaa, että toiminnallinen voima ja liikelaajuudet kehittyvät samassa suhteessa taitovaatimusten kanssa

Taitoc esimerkkiraportit

Taitoc for Life kehittymisen seuranta kokonaisuus

Taitoc for Life kehittymisen seuranta kokonaisuus sisältää työkalut ja sisällöt taitotason arvioimiseen ja kehittymisen seurantaan. Kehittymisen seuranta kokonaisuuden testiliikkeet koostuvat Taitoc for Life kokonaisuuksien pääteemoista ja tärkeimmistä liiketaidoista.

Kehittymisen seuranta kokonaisuus toimii lähtötason sekä lopputason mittarina ja luo kokonaisvaltaista ymmärrystä motoristen perustaitojen tasosta sekä fyysisten ominaisuuksien tilasta. Kehittymisen seuranta kokonaisuus sisältää arviointiohjelman, joka rakentaa tarkan raportin liikkujan / ryhmän motoristen perustaitojen osa-alueista sekä kehityskohteista.

Taitoc for Life koulutus


 

Taitoc  forLife koulutus sisältää monipuoliset motoristen taitojen opettamisen työkalut aikuisten ja ikääntyvien monipuolisen yleistaitoharjoittelun toteuttamiseen sekä kehittymisen arvioimiseen. Taitoc for Life koulutus rakentuu teorialuennoista sekä käytännön opetuksesta

Taitoc for life koulutus perustuu liikepankin aktivointiin ja kehittämiseen sekä motoristen perustaitojen arvioimiseen kehittymisen seuranta työkalun avulla. Taitoc for Life koulutuksen suoritettua ansaitsee Taitoc for Life valmentajalisenssin, joka antaa valmiudet Taitoc for Life harjoituksien toteuttamiseen sekä kehittymisen seuranta työkalun hyödyntämiseen.

Koulutuksen sisältö:

 • Teorialuento 1: Taitoc-konsepti + Taitoteoria
 • Teorialuento 2: Taitoc 4Life kehittymisen seuranta (käyttö ja hyödyntäminen)
 • Käytännön harjoittelu: Taitoc 4Life harjoitukset 1-10 + Taitoc 4Life kehittymisen seuranta työkalu

Painotukset:

 • Taitovalmennuksen ohjelmointi
 • Liikemallien kehittelyt ja progressiot
 • Motoristen perustaitojen opettaminen
 • Laadukkaan liikkumisen edellytyksien vahvistaminen
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taitoharjoittelun näkökulmasta
 • Yleistaitoharjoittelu arjessa toimimisen kannalta
 • Motoristen perustaitojen arviointi ja kehityskohteiden tunnistaminen
 • Yksilöllisen yleistaitovalmennuksen toteuttaminen
 • Monipuolisen taitovalmennusympäristön rakentaminen
 • Taitoc palvelimen käyttö ja hyödyntäminen

Harjoitussisällöt:

LIIKKUMISTAIDOT – TASAPAINOTAIDOT – VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT

 • Kehontuntemus / kehonhallinta
 • Toiminnallinen keskivartalo
 • Liikelaajuudet
 • Toiminnallinen voima
 • Nilkkastrategia, lonkkastrategia, askelstrategia, tasapaino
 • Loikkaaminen, hyppääminen, ponnistaminen, alastulot
 • Välineen käsittely
 • Juoksutekniikka
 • Suunnanmuutos
 • Havaintomotoriikka
 • Fyysiset ominaisuudet

Taitoc – koulutuskokonaisuus

Taitoc-koulutuskokonaisuus tarjoaa työkalut lasten ja nuorten monipuolisen taitovalmennuksen toteuttamiseen sekä kehittymisen arvioimiseen. Koulutukset rakentuvat teorialuennoista sekä käytännön opetuksesta.

Kenelle?

Taitoc for Life koulutus sopii kaikille aikuisten ja ikääntyvien parissa työskenteleville esimerkiksi liikunnanohjaajille, fysioterapeuteille, personal trainereille, ryhmäliikunnan ohjaajille. Pohjakoulutusta ei vaadita.

 

Koulutuksen kesto ja toteutus

Koulutukset toteutetaan pääasiassa asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä. Taitoc for Life koulutuksen kesto on 1–2 päivää. Voimme räätälöidä koulutuksen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää