TAITOC Liikkuvuus

Liikelaajuuksien ja liikehallinnan kehittäminen

Taitoc Liikkuvuus

Taitoc Liikkuvuus kokonaisuus sisältää liikkuvuusohjelman liikelaajuuksien sekä liikehallinnan kehittämiseen. Pääteemat Taitoc Liikkuvuus kokonaisuudessa ovat nilkka, lonkka, ranka / hartiarengas sekä ranne. Taitoc Liikkuvuus kokonaisuuden sisältöjä voi hyödyntää täydentävinä harjoitteina monipuolisen taitoharjoittelun yhteydessä tai toteuttaa niitä spesifisti eri lajien tarpeet huomioiden.

Liikemallien on tarkoitus parantaa laajan liikeradan hallittuja dynaamisia liikkuvuusominaisuuksia ja ennaltaehkäistä mahdollisia urheilu- ja rasitusvammoja, jotka voivat johtua esimerkiksi huonosta liikkuvuudesta sekä liikehallinnasta. Liikemallit valittiin edistämään liikehallintaa laajoissa liikelaajuuksissa ja sitä kautta parantamaan lajispesifejä ominaisuuksia liikuntalajeissa. Sisältö on suunnattu kaikille liikunnan parissa työskenteleville ja sen on tarkoitus motivoida monipuoliseen sekä taitavaan kehon liikkuvuusharjoitteluun.

Taitoc Liikkuvuus koulutus


 

Taitoc Liikkuvuus koulutus painottaa liikelaajuuksien merkitystä motoristen perustaitojen sekä lajitaitojen oppimisessa. Koulutuksessa tarkastellaan liikelaajuuksien kehittämistä motoristen taitojen opettamisen näkökulmasta sekä harjoitellaan tunnistamaan oppijoiden liikelaajuuksien tasoa suhteessa opeteltaviin motorisiin taitoihin. Koulutuksessa tarkastellaan myös liikelaajuuksien sekä liikehallinnan merkitystä loukkaantumisriskien minimoimisen näkökulmasta. Taitoc Liikkuvuus koulutus rakentuu teorialuennoista sekä käytännön opetuksesta.

Koulutuksen sisältö:

 • Teorialuento 1: Taitoc-konsepti + Taitoc Liikkuvuus teoria sisältö
 • Käytännön harjoittelu: Taitoc Liikkuvuus harjoitukset 1–5 

Painotukset:

 • Liikelaajuuksien merkitys motoristen perustaitojen oppimisessa sekä lajitaitojen kehittämisessä
 • Loukkaantumisriskien minimointi
 • Liikkuvuusharjoittelu osana kokonaisvaltaista taitoharjoittelua
 • Liikelaajuuksien arviointi opeteltavien taitojen näkökulmasta
 • Taitoc-järjestelmän käyttö ja hyödyntäminen

Harjoitussisällöt:

 • Lämmittely
 • Nilkka
 • Lonkka
 • Ranka / hartiarengas
 • Ranne

Kenelle?

Taitoc Liikkuvuus koulutus sopii kaikille lasten, nuorten, aikuisten ja urheilijoiden parissa työskenteleville esimerkiksi valmentajille, liikunnanohjaajille, fysioterapeuteille ja opettajille. Pohjakoulutusta ei vaadita.

Koulutuksen kesto ja toteutus

Koulutukset toteutetaan pääasiassa asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä. Taitoc Liikkuvuus koulutuksen kesto on 6h. Voimme räätälöidä koulutuksen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää