Taitoatlas
Taitoatlas

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa on esitetty Taitoc-taitovalmennuksen tietojen käsittely-käsittelytoiminnon henkilötietojen käsittelyssä käytettävän henkilörekisterin tiedot.
Tietosuojaseloste perustuu EU:n Tietosuoja-asetukseen 2016/679.

1. Rekisterinpitäjä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU)
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi

Tietosuojavastaava:
Tietosuojavastaavan nimen ja yhteystiedot
löydät redu.fi/tietosuojavastaava -sivulta.

2. Rekisteristä vastaava

Tulosalue / yksikkö tai yhtiö:
Santasport Lapin Urheiluopisto

Tiimi:
Liikunta-, kulttuuri- ja kasvatusalojen tiimi

Vastuullinen johtaja:

Heikki Keskitalo
heikki.keskitalo@santasport.fi
040 737 9059

Rekisterin yhteyshenkilö:

Olli Cajan
olli.cajan@santasport.fi
0453949300

3. Käsittelytoiminto, tarkoitus, perusteet ja säilytysaika

Käsittelytoiminto (prosessi):
Taitoc-taitovalmennuksen tietojen käsittely

Käsittelyssä käytettävän rekisteri nimi:
REDU Tietosuojaseloste -lomake A -v1

Käsittelyn tarkoitus:
Taitovalmennuksen asiakkaiden testitietojen tallentaminen ja analysointi Taitoc-palvelussa.
Käsittelyn oikeusperuste:
Käsittely perustuu asiakassuhteeseen.

Henkilötietojen säilytysaika:
Tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan.

4. Rekisteröidyt

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä:
Santasport Lapin Urheiluopiston asiakkaat: Opiskelija ja urheilijat sekä palvelun lisenssihaltijat, jotka ovat Santasportin henkilökuntaa.

5. Käsiteltävät tiedot ja niiden lähteet ja siirto

Asiakkaalta tai lisenssinhaltijalta saadaan tiedot:

 • Henkilön nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Seura / koulu / oppilaitos / yritys
 • Käyttäjätunnus (kirjautumiseen)
 • Salasana

Testin suorittanut henkilö (lisenssinhaltija) antaa tiedot:

 • Testitulokset

Mitään yllä mainituista tiedoista ei siirretä.

6. Tietojen luovutus ja julkaiseminen

Tietojen luvoutus:
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Tietojen julkaisu:
Tietoja ei julkaista.

7. Tietojärjestelmät ja tietoturva

Mitä tietojärjestelmää / tietojärjestelmiä käytetään henkilötietojen käsittelyyn:
Taitoc-taitovalmennus –palvelu (Trimedia Oy), www.taitoc.fi

Millä suojausmenetelmin varmistetaan sähköisen aineiston tietoturva:
Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla tähän henkilörekisteriin rekisteröitynä on henkilökohtaisesti seuraavat oikeudet:

 • Sinulla on oikeus tarkastaa omat, sinusta rekisteröidyt tiedot.
 • Sinulla on oikeus pyytää väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen.
 • Sinulla on oikeus pyytää poistamaan tietosi rekisteristä sekä kaikista niistä rekistereistä, johon tiedot on tästä rekisteristä siirretty. Suoritamme tietojen poistamisen, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta niitä (lainsäädännöllinen velvoite tietojen säilyttämiseen tietyn ajan tai pysyvästi).
 • Sinulla on oikeus peruuttaa lupa henkilötietojen käsittelyyn, mikäli kohdassa 3 esitetty käsittelyn oikeusperuste perustuu sinulta saatuun suostumukseen.
 • Sinulla on oikeus pyytää rekisteripitäjää rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen (tietokenttien
  tietojen) käsittelyä. Et voi kutenkaan rajoittaa sellaisten tietojen käsittelyä, joiden käsittelyyn
  meillä on oikeutettu peruste (lainsäädännöllinen velvoite).
 • Sinulla on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjään rajoittamaan (vastustamaan) henkilötieto-
  jensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin laista johtuvan velvollisuu-
  den täyttämiseksi.
 • Sinulla on oikeus saada rekisterissä olevat tietosi meiltä järjestelmästä toiseen siirtoa varten jäsennetyssä ja yleisesti käytetyssä tiedostomuodossa. (ei koske manuaalisesti ylläpidettäviä rekisterejä)

9. Oikeuksien käyttäminen

Voit käyttää edellä esitettyjä oikeuksiasi alla tarkemmin esitetyllä tavalla. Voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi tarkastamiseksi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua lakisääteistä syytä olla toteuttamatta pyyntöäsi. Voimme myös hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä siitä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Lisätietoa: www.redu.fi/tietosuoja ja www.tietosuoja.fi.

Henkilötietojen tarkastus- ja korjaamisoikeuden, suostumuksen perumisoikeuden, sekä tietojen siirto-oikeuden käyttäminen:

Ota yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn rekisterin yhteyshenkilöön. Häneltä saat tarvittaessa
tarkemmat ohjeet.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittamis-, vastustamis- ja poistamisoikeuden käyttäminen:

Täytä www.redu.fi/tietosuoja -sivulta löytyvä lomake, tulosta ja allekirjoita se ja toimita se henkilökohtaisesti lähimpään REDUn opintotoimistoon tai suoraan REDUn tietosuojavastaavalle.

Toimisto tarkistaa henkilöllisyytesi eli varaa mukaan kuvallinen voimassa oleva henkilökortti tai passi, jotta voimme tarkistaa henkilöllisyytesi. Toimisto toimittaa lomakkeen edelleen käsittelyä varten. Voit toimittaa lomakkeen ja kopion henkilötodistuksestasi myös kirjepostilla. Tarkemmat ohjeet lomakkeessa.

REDUn läsnä oleva opiskelija ja henkilökuntaan kuuluva, jolla on käytössä REDUn sähköpostiosoite, voi toimittaa lomakkeen myös suoraan tietosuojavastaavalle tietosuoja@redu.fi sähköisesti käyttämällä lähettämiseen REDUn sähköpostia (ei omaa Gmail- tai Hotmail yms. sähköpostia).

Päivitetty Versio
Santasport Lapin Urheiluopisto 11.9.2018 1