Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätä sinusta Taitoc-taitovalmennuksessa. Kerromme myös mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.

Osallistumalla Taitoc-taitovalmennukseen hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Tietosuojaseloste perustuu EU:n Tietosuoja-asetukseen 2016/679.

1. Rekisterinpitäjä

OC Taito Oy (Y-tunnus: 2891432-2)
Tokkatie 15 A 3
90650 Oulu

2. Rekisteristä vastaava

Olli Cajan
olli.cajan@octaito.fi
0453949300

3. Rekisterin nimi

Tietosuojaseloste -lomake A -v1

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Taitoc käyttää asiakasrekisterin tietoja palvelun käyttäjien Taitoc-taitovalmennuksen tietojen käsittelyyn ja sekä asiakkuuden hoitamiseen liittyvään tiedottamiseen.

Käsittelyn tarkoitus: Taitovalmennuksen asiakkaiden testitietojen tallentaminen ja analysointi Taitoc-palvelussa.
Käsittelyn oikeusperuste: Käsittely perustuu asiakassuhteeseen.
Henkilötietojen säilytysaika: Tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan lisenssihaltijalta sekä asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Seuraavat tiedot tallennetaan rekisteriin:

 • Henkilön nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Seura / koulu / oppilaitos / yritys
 • Käyttäjätunnus (kirjautumiseen)
 • Salasana

Testin suorittanut henkilö (lisenssinhaltija) antaa tiedot:

 • Testitulokset

Mitään yllä mainituista tiedoista ei siirretä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei julkaista tai luovuteta eteenpäin. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla henkilörekisteriin rekisteröitynä on henkilökohtaisesti seuraavat oikeudet:

 • Sinulla on oikeus tarkastaa omat, sinusta rekisteröidyt tiedot.
 • Sinulla on oikeus pyytää väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen.
 • Sinulla on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä sekä kaikista niistä rekistereistä, johon tiedot on tästä rekisteristä siirretty. Suoritamme tietojen poistamisen, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta niitä (lainsäädännöllinen velvoite tietojen säilyttämiseen tietyn ajan tai pysyvästi).
 • Sinulla on oikeus peruuttaa lupa henkilötietojen käsittelyyn, mikäli kohdassa 4 esitetty käsittelyn oikeusperuste perustuu sinulta saatuun suostumukseen.
 • Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen (tietokenttien tietojen) käsittelyä. Et voi kuitenkaan rajoittaa sellaisten tietojen käsittelyä, joiden käsittelyyn meillä on oikeutettu peruste (lainsäädännöllinen velvoite).
 • Sinulla on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjään rajoittamaan (vastustamaan) henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin laista johtuvan velvollisuuden täyttämiseksi.
 • Sinulla on oikeus saada rekisterissä olevat tietosi meiltä järjestelmästä toiseen siirtoa varten jäsennetyssä ja yleisesti käytetyssä tiedostomuodossa. (ei koske manuaalisesti ylläpidettäviä rekisterejä)

9. Oikeuksien käyttäminen

Voit käyttää edellä esitettyjä oikeuksiasi alla tarkemmin esitetyllä tavalla. Voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi tarkistamiseksi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua lakisääteistä syytä olla toteuttamatta pyyntöäsi. Voimme myös hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä siitä valituksen tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoa: www.tietosuoja.fi.

Mikäli haluat tarkastaa, korjata, perua tai siirtää tietojasi (Henkilötietojen tarkastus- ja korjaamisoikeuden, suostumuksen perumisoikeuden, sekä tietojen siirto-oikeuden käyttäminen) ota yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn rekisterin yhteyshenkilöön. Häneltä saat tarvittaessa tarkemmat ohjeet.

10. Tietoturva

Verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä sekä palomuureja. Lisäksi palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

11. Evästeet

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä ja siitä, miten he liikkuvat verkkosivulla.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun käytät sivuamme. Jokaisella myöhemmällä vierailu kerralla ne lähetetään takaisin verkkosivuillemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen. Evästeiden avulla pystytään tunnistamaan käyttämäsi laite, muistamaan mieltymykset ja valinnat sekä parantamaan käyttökokemusta.

Sivuston evästeet
Evästeitä voidaan jaotella esimerkiksi niiden keston ja käyttötarkoituksen mukaan. Sivustomme evästeistä osa on väliaikaisia ja osa pysyviä. Väliaikaiset evästeet säilyvät laitteellasi siihen asti, kunnes suljet selaimesi. Pysyvät evästeet säilyvät koneella pidemmän aikaa. Jokaisella pidempiaikaisella evästeellä on oma säilytysaikansa. Evästeistä osa on ensisijaisia, osa suorituskykyä mittaavia, osa toiminnallisia ja osa tilastointiin liittyviä (Google Analytics).