TAITOC Perustaito

Perustaito 1-2 kokonaisuus tarjoaa työkalut monipuolisen liikepankin rakentamiseen ja päivittämiseen

Perustaito kokonaisuus sisältää työkalut monipuolisen liikepankin rakentamiseen ja päivittämiseen sekä kokonaisvaltaisen liikehallinnan kehittämiseen. Pääteemat Perustaito kokonaisuudessa ovat kehonhallinta, loikkaaminen, hyppääminen, ponnistaminen, alastulot, juoksutekniikka, suunnanmuutokset sekä pariketteryys/kamppailut. Lisäksi harjoituksiin on integroitu pallonkäsittelyosiot, joiden kautta harjoitellaan heittämisen ja kiinniottamisen liikemalleja.

Perustaito kokonaisuuden aikana painotetaan myös fyysisten ominaisuuksien kehittämistä taitoharjoitteiden avulla.

Jokainen harjoitus sisältää taitopainotteisin alkulämmittelyn, joka jakautuu toiminnalliseen kehonhallintaan sekä liikelaajuuksien kehittämiseen. Taidollisen alkulämmittelyn tavoite on varmistaa, että toiminnallinen voima ja liikelaajuudet kehittyvät samassa suhteessa taitovaatimusten kanssa. Jokaisen harjoituksen lopussa suoritetaan keskivartaloa vahvistava osio ja jaetaan kotiläksy, joka kannustaa omatoimiseen harjoitteluun myös yhteisten harjoitusten ulkopuolella.

Perustaito 1

Perustaito 1 kokonaisuus perustuu yksittäisten liikesuoritusten hahmottamiseen ja oikeiden liiketekniikoiden opetteluun virikkeellisessä ympäristössä. Harjoitukset toteutetaan hajautetussa ja satunnaisessa ympäristössä. Harjoituksien rakenne on toteutettu siten, että jokaiselle liikkujalle löytyy sopivia ja kehittäviä taitohaasteita, jotka tukevat yksilön omaa oppimisprosessia. Perustaito 1 kokonaisuus keskittyy myös luomaan valmiudet hyvälle havaintomotoriikalle. Perustaito 1 kokonaisuus painottaa fyysisten valmiuksien kehittämistä luoden tasapainoisen harjoituskokonaisuuden uusien liikuntataitojen kehittämiselle.

Perustaito 2

Perustaito 2 kokonaisuus keskittyy vahvistamaan jo opittuja liikemalleja ja tekniikoita. Liikepankin karttuessa siirrytään pikkuhiljaa yksittäisistä suorituksista liikesarjoihin, joiden kautta päästään kiinni rytmikykyyn ja liikeyhdistämiseen.  Pääpaino on edelleen yksittäisten liikkeiden teknisessä laadussa, mutta tekemistä haastetaan uusilla oppimisympäristöillä sekä ulkoisilla ärsykkeillä, jotka kehittävät havaintomotorisia valmiuksia uudelle tasolle. Perustaito 2 kokonaisuus tuo uudet haasteet myös fyysisten ominaisuuksien saralle.

Taitoc esimerkkiraportit

Perustaito kehittymisen seuranta kokonaisuudet

Perustaito kehittymisen seuranta kokonaisuus sisältää työkalut ja sisällöt taitotason arvioimiseen ja kehittymisen seurantaan. Perustaito kokonaisuus sisältää kaksi kehittymisen seuranta kokonaisuutta, Perustaito 1 kehittymisen seuranta sekä Perustaito 2 kehittymisen seuranta. Kehittymisen seuranta kokonaisuuksien testiliikkeet koostuvat Perustaito kokonaisuuksien pääteemoista ja tärkeimmistä liiketaidoista.

Kehittymisen seuranta kokonaisuudet toimivat lähtötason sekä lopputason mittareina ja luovat kokonaisvaltaista ymmärrystä motoristen perustaitojen tasosta sekä fyysisten ominaisuuksien tilasta. Kehittymisen seuranta kokonaisuus sisältää arviointiohjelman, joka rakentaa tarkan raportin liikkujan / ryhmän motoristen perustaitojen osa-alueista sekä kehityskohteista.

Taitoc Perustaito koulutus


 

Taitoc Perustaito koulutus sisältää monipuoliset motoristen taitojen opettamisen työkalut lasten ja nuorten sekä aikuisten ja urheilijoiden monipuolisen yleistaitoharjoittelun toteuttamiseen sekä kehittymisen arvioimiseen. Perustaito koulutus rakentuu teorialuennoista sekä käytännön opetuksesta

Perustaito koulutus perustuu liikepankin rakentamiseen ja päivittämiseen sekä motoristen perustaitojen arvioimiseen kehittymisen seuranta työkalujen avulla. Perustaitokoulutuksen suoritettua ansaitsee Perustaito valmentajalisenssin, joka antaa valmiudet Perustaito harjoituksien toteuttamiseen sekä kehittymisen seuranta työkalujen hyödyntämiseen

Koulutuksen sisältö:

 • Teorialuento 1: Taitoc-konsepti + Taitoteoria 1
 • Teorialuento 2: Perustaito kehittymisen seuranta 1-2 (käyttö ja hyödyntäminen)
 • Käytännön harjoittelu: Perustaitoharjoitukset 1-20 + Perustaito kehittymisen seuranta työkalut 1-2

Painotukset:

 • Taitovalmennuksen ohjelmointi
 • Liikemallien kehittelyt ja progressiot
 • Motoristen perustaitojen opettaminen
 • Laadukkaan liikkumisen edellytyksien vahvistaminen
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taitoharjoittelun näkökulmasta
 • Yleistaitoharjoittelu lajitaitojen kehittämisen näkökulmasta
 • Motoristen perustaitojen arviointi ja kehityskohteiden tunnistaminen
 • Yksilöllisen yleistaitovalmennuksen toteuttaminen
 • Monipuolisen taitovalmennusympäristön rakentaminen
 • Taitoc palvelimen käyttö ja hyödyntäminen

 Harjoitussisällöt:

LIIKKUMISTAIDOT – TASAPAINOTAIDOT – VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT

 • Toiminnallinen keskivartalo
 • Liikelaajuudet
 • Toiminnallinen voima
 • Kehonhallinta (voimistelu)
 • Loikkaaminen, hyppääminen, ponnistaminen, alastulot
 • Pallon heittäminen ja kiinniottaminen
 • Juoksutekniikka
 • Suunnanmuutos
 • Pariketteryys/kamppailut
 • Havaintomotoriikka
 • Fyysiset ominaisuudet