Taitoc Start

Taitoc-Start kokonaisuus keskittyy motoristen perustaitojen kehittämiseen

Taitoc Start kokonaisuus keskittyy motoristen perustaitojen kehittämiseen kokonaisvaltaisen taitovalmennuksen avulla. Harjoittelu painottuu yksittäisten liikesuorituksien kehittämiseen ja oikeiden liiketekniikoiden tunnistamiseen. Kokonaisuuden tavoite on tehdä tutuksi Taitoc konseptin keskeisiä sisältöjä ja innostaa monipuolisen taitoharjoittelun pariin.

Harjoittelu toteutetaan virikkeellisissä taitojen oppimisen ympäristöissä, jotka tarjoavat monipuolisia taitoja kehittäviä ongelmanratkaisutilanteita. Monipuolinen taidon oppimisen ympäristö mahdollistaa sen, että jokaiselle liikkujalle löytyy oman tasoisia taitohaasteita, sekä oppiminen etenee omien kykyjen mukaan.

Taitoc Start tasolla painotetaan yleisen toimintakyvyn kehittämistä ja vahvistamista. Taitoc Start pääteemat ovat kehonhallinta, hyppääminen, ponnistaminen, loikkaaminen, alastulot, juokseminen ja pysähtyminen sekä suunnanmuutos ja ketteryys. Lisäksi harjoituksiin on integroitu pallonkäsittelyosiot, joiden kautta harjoitellaan heittämisen ja kiinniottamisen liikemalleja. Taitoc Start kokonaisuuden aikana painotetaan myös fyysisten ominaisuuksien kehittämistä taitoharjoitteiden avulla.  

Jokainen harjoitus sisältää taitopainotteisin alkulämmittelyn, joka jakautuu toiminnalliseen kehonhallintaan sekä liikelaajuuksien kehittämiseen. Taidollisen alkulämmittelyn tavoite on varmistaa, että toiminnallinen voima ja liikelaajuudet kehittyvät samassa suhteessa taitovaatimusten kanssa. Jokaisen harjoituksen lopussa suoritetaan keskivartaloa vahvistava osio ja jaetaan kotiläksy, joka kannustaa omatoimiseen harjoitteluun myös yhteisten harjoitusten ulkopuolella.

Taitoc esimerkkiraportit

Taitoc Start kehittymisen seuranta kokonaisuus

Taitoc Start kehittymisen seuranta kokonaisuus sisältää työkalut ja sisällöt taitotason arvioimiseen ja kehittymisen seurantaan. Kehittymisen seuranta kokonaisuuden testiliikkeet koostuvat Taitoc Start kokonaisuuden pääteemoista ja tärkeimmistä liiketaidoista.

Kehittymisen seuranta kokonaisuus toimii lähtötason sekä lopputason mittarina ja luo kokonaisvaltaista ymmärrystä motoristen perustaitojen tasosta sekä fyysisten ominaisuuksien tilasta. Kehittymisen seuranta kokonaisuus sisältää arviointiohjelman, joka rakentaa tarkan raportin liikkujan / ryhmän motoristen perustaitojen osa-alueista sekä kehityskohteista.

Taitoc Start koulutus


 

Taitoc Start koulutus on Perustaito kokonaisuudesta juoksutettu kevennetty versio, joka avaa laaja-alaisesti Taitoc konseptin sisältöjä sekä toimintaperiaatteita.  Taitoc Start koulutus sisältää kevennetyt motoristen taitojen opettamisen työkalut lasten ja nuorten sekä aikuisten ja urheilijoiden monipuolisen yleistaitoharjoittelun toteuttamiseen sekä kehittymisen arvioimiseen. Taitoc Start koulutus rakentuu teorialuennoista sekä käytännön opetuksesta

Taitoc Start koulutus perustuu liikepankin rakentamiseen ja päivittämiseen sekä motoristen perustaitojen arvioimiseen kehittymisen seuranta työkalujen avulla. Taitoc Start koulutuksen suoritettua ansaitsee Taitoc Start valmentajalisenssin, joka antaa valmiudet Taitoc Start harjoituksien toteuttamiseen sekä kehittymisen seuranta työkalujen hyödyntämiseen.

Koulutuksen sisältö:

 • Teorialuento 1: Taitoc-konsepti + Taitoteoria 
 • Teorialuento 2: Taitoc Start kehittymisen seuranta (käyttö ja hyödyntäminen)
 • Käytännön harjoittelu: Taitoc Start harjoitukset 1-4 + Taitoc Start kehittymisen seuranta työkalu

Taidolliset painotukset:

 • Taitovalmennuksen ohjelmointi
 • Liikemallien kehittelyt ja progressiot
 • Motoristen perustaitojen opettaminen
 • Laadukkaan liikkumisen edellytyksien vahvistaminen
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taitoharjoittelun näkökulmasta
 • Yleistaitoharjoittelu lajitaitojen kehittämisen näkökulmasta
 • Motoristen perustaitojen arviointi ja kehityskohteiden tunnistaminen
 • Yksilöllisen yleistaitovalmennuksen toteuttaminen
 • Monipuolisen taitovalmennusympäristön rakentaminen
 • Taitoc palvelimen käyttö ja hyödyntäminen

Harjoitussisällöt:

LIIKKUMISTAIDOT – TASAPAINOTAIDOT – VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT

 • Toiminnallinen keskivartalo
 • Liikelaajuudet
 • Toiminnallinen voima
 • Kehonhallinta (voimistelu)
 • Loikkaaminen, hyppääminen, ponnistaminen, alastulot
 • Pallon heittäminen ja kiinniottaminen
 • Juoksutekniikka
 • Suunnanmuutos
 • Havaintomotoriikka
 • Fyysiset ominaisuudet

Taitoc – koulutuskokonaisuus

Taitoc-koulutuskokonaisuus tarjoaa työkalut lasten ja nuorten monipuolisen taitovalmennuksen toteuttamiseen sekä kehittymisen arvioimiseen. Koulutukset rakentuvat teorialuennoista sekä käytännön opetuksesta.

Kenelle?

Taitoc Start koulutus sopii kaikille lasten, nuorten, aikuisten ja urheilijoiden parissa työskenteleville esimerkiksi valmentajille, liikunnanohjaajille, fysioterapeuteille ja opettajille. Pohjakoulutusta ei vaadita.

Koulutuksen kesto ja toteutus

Koulutukset toteutetaan pääasiassa asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä. Taitoc Start koulutuksen kesto on noin 8h. Voimme räätälöidä koulutuksen asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Käyttölisenssi Taitoc nettijärjestelmään

Käyttölisenssin Taitoc nettijärjestelmään voi ostaa koulutuksen jälkeen. Käyttölisenssin voi hankkia omien tarpeiden mukaisesti eri toimintaympäristöihin (yksittäinen, joukkue, seura, lajiliitto, kuntosali, päiväkoti, koulu, kunnat).

Taitoc nettijärjestelmä sisältää:

 • taitoharjoittelun ohjelmointi / taitojen oppimisen polku
 • harjoitukset / harjoitteet
 • mallivideot
 • kehittymisen seuranta työkalut (raportit, kaaviot, tietokanta)
 • käyttäjätunnukset harjoituksien vetäjille
 • käyttäjätunnukset urheilijoille / oppilaille / asiakkaille

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous koulutuksesta ja käyttölisensseistä

Avoimet koulutukset

TAITOC® motoristen perustaitojen oppimisen polku


TAITOC ProTaito

Motoristen perustaitojen hyödyntäminen lajitaitojen kehittämisessä

Tutustu ohjelmaan

TAITOC for Life

Liikepankin aktivointi sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen arjessa

 

Tutustu ohjelmaan

TAITOC Liikkuvuus

Liikelaajuuksien ja liikehallinnan kehittäminen

Tutustu ohjelmaan