TAITOC Hallintataito

Hallintataito 1-2 kokonaisuus perustuu oman liikepankin optimaaliseen hyödyntämiseen

Hallintataito kokonaisuus perustuu liikepankin optimaaliseen hyödyntämiseen ja luovaan käyttöön vaihtelevissa ympäristöissä. Pääteemat Hallintataito kokonaisuuksissa ovat kehonhallinta-, hyppy- ja liikeyhdistelmät, tasapaino, juoksutekniikka, suunnanmuutokset ja havainnointi sekä liikerytmit. Lisäksi harjoituksiin on integroitu pallonkäsittelyosiot, joiden kautta harjoitellaan heittämisen ja kiinniottamisen liikemalleja. Hallintataito kokonaisuus perustuu Perustaito kokonaisuuden kautta opittujen liikkeiden hyödyntämiseen sekä uusien haastavien liikemallien kehittämiseen. Yksittäiset liikesuoritukset vaihtuvat monipuolisiin liikeyhdistelmiin, jotka tuovat taitoharjoitteluun useita uusia motivoivia liikehaasteita liikkujien ratkaistaviksi. Hallintataito kokonaisuuden sisällöt linkittyvät selkeästi eri lajien taitovaatimusten kanssa ja luovat selkeän siirtymän motorisista perustaidoista kohti eri lajien taitovaatimuksia.

Monipuoliset liikeyhdistelmät ja liikepankin luova käyttö antaa mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaisesti kaikkia taidon eri osa-alueita kuten rytmi-, yhdistämis- ja sopeutumiskykyä. Yhtenä keskeisenä uutena teemana mukaan tulee havainnoinnin ja toiminnan yhdistäminen sekä tarkkaavaisuuden suuntaaminen. Sisällöissä painottuu vahvasti myös fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taitoharjoittelun kautta. 

Pääteemojen lisäksi jokainen harjoitus sisältää taidollisen alkulämmittelyn, joka jakautuu toiminnalliseen kehonhallintaan sekä liikelaajuuksien kehittämiseen. Taidollisen alkulämmittelyn pääteema on varmistaa, että toiminnallinen voima ja liikelaajuudet kehittyvät samassa suhteessa taitovaatimusten kanssa. Jokaisen harjoituksen lopussa suoritetaan keskivartaloa vahvistava osio ja jaetaan kotiläksy, joka kannustaa omatoimiseen harjoitteluun myös yhteisten harjoitusten ulkopuolella.

Hallintataito 1

Hallintataito 1 perustuu lyhyisiin liikeyhdistelmiin, jotka vaativat useiden eri taitotekijöiden hallintaa sekä fyysistä toimintakykyä. Liikeyhdistelmien kautta pystytään pureutumaan oman oppimistyylin tunnistamiseen sekä keskittymiskyvyn kehittämiseen. Oppimisympäristöön tuodaan uusia ärsykkeitä, jotka korostavat havainnoinnin ja päätöksenteon roolia harjoittelun lomassa. Fyysisten ominaisuuksien rooli nousee harjoituksissa korkeammalle tasolle.

Hallintataito 2

Hallintataito 2 tasolla liikeyhdistelmien vaativuus kasvaa. Erilaiset liikeyhdistelmät ovat pidempiä ja haastavampia sekä ne sisältävät ulkoisia ärsykkeitä, jotka vievät havaintomotoriikan vaatimukset uudelle tasolle. Harjoittelu haastaa liikkujaa hyödyntämään kokonaisvaltaisesti koko liikepankkia sekä fyysisiä ominaisuuksia.

Taitoc esimerkkiraportit

Hallintataito kehittymisen seuranta kokonaisuudet

Hallintataito kehittymisen seuranta kokonaisuus sisältää työkalut ja sisällöt taitotason arvioimiseen ja kehittymisen seurantaan. Hallintataito kokonaisuus sisältää kaksi kehittymisen seuranta kokonaisuutta, Hallintataito 1 kehittymisen seuranta sekä Hallintataito 2 kehittymisen seuranta. Kehittymisen seuranta kokonaisuuksien testiliikkeet koostuvat Hallintataito kokonaisuuksien pääteemoista ja tärkeimmistä liiketaidoista. 

Kehittymisen seuranta kokonaisuudet toimivat lähtötason sekä lopputason mittareina ja luovat kokonaisvaltaista ymmärrystä motoristen perustaitojen tasosta sekä fyysisten ominaisuuksien tilasta. Kehittymisen seuranta kokonaisuus sisältää arviointiohjelman, joka rakentaa tarkan raportin liikkujan / ryhmän motoristen perustaitojen osa-alueista sekä kehityskohteista.

Taitoc Hallintataito koulutus


 

Taitoc Hallintataito koulutus sisältää monipuoliset motoristen taitojen opettamisen työkalut lasten ja nuorten sekä aikuisten ja urheilijoiden monipuolisen yleistaitoharjoittelun toteuttamiseen sekä kehittymisen arvioimiseen. Hallintataito koulutus rakentuu teorialuennoista sekä käytännön opetuksesta

Hallintataito koulutus perustuu liikepankin optimaaliseen hyödyntämiseen sekä luovaan käyttöön vaihtelevissa ympäristöissä sekä motoristen perustaitojen arvioimiseen kehittymisen seuranta työkalujen avulla. Hallintataito koulutuksen suoritettua ansaitsee Hallintataito valmentajalisenssin, joka antaa valmiudet Hallintataito harjoituksien toteuttamiseen sekä kehittymisen seuranta työkalujen hyödyntämiseen.

Koulutuksen sisältö:

 • Teorialuento 1: Taitoc-konsepti + Hallintataito
 • Teorialuento 2: Taitoteoria 2
 • Teorialuento 3: Kehittymisen seuranta Hallintataito (käyttö ja hyödyntäminen)
 • Käytännön harjoittelu: Hallintataitoharjoitukset 1-20 + Kehittymisen seuranta Hallintataito 1-2

 Painotukset:

 • Taitovalmennuksen ohjelmointi
 • Liikemallien kehittelyt ja progressiot
 • Motoristen perustaitojen käyttö ja hyödyntäminen harjoittelussa
 • Havaintomotoristen valmiuksien kehittäminen ja tunnistaminen
 • Motoristen perustaitojen hyödyntäminen monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä
 • Motoristen perustaitojen käytön arviointi ja kehityskohteiden tunnistaminen
 • Monipuolisen taitovalmennuksen hyödyntäminen lajiharjoittelussa
 • Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taitoharjoittelun näkökulmasta
 • Taitoc palvelimen käyttö ja hyödyntäminen

Harjoitussisällöt:

LIIKKUMISTAIDOT – TASAPAINOTAIDOT – VÄLINEENKÄSITTELYTAIDOT

 • Toiminnallinen keskivartalo
 • Liikelaajuudet
 • Kehonhallintayhdistelmät (voimistelu)
 • Hyppy-yhdistelmät
 • Pallon heittäminen ja kiinniottaminen
 • Juoksutekniikka muodoissa
 • Suunnanmuutos + ulkoinen ärsyke (havainnointi)
 • Tasapaino
 • Havaintomotoriikka
 • Fyysiset ominaisuudet