Taitoc for Life

Förbättra de rörelsemönster som behövs för säker och aktiv funktion i vardagen

Kolla på videoAvautuu uuteen ikkunaan

Taitoc for Life

Taitoc For Life fokuserar på aktivering och utveckling av rörelseförrådet och utveckling av de fysiska egenskaperna. I den här träningshelheten satsar vi på utveckling av de rörelsemönster som behövs i vardagen och på en progressiv utveckling av färdigheterna för att stödja en aktiv och trygg vardagsaktivitet. 

Inom Taitoc For Life betonas observation av omgivningen och kombination av rörelser i varierande miljöer. Träningen genomförs utifrån individens förutsättningar i en inspirerande och motiverande träningsmiljö. 

Huvudtemana för Taitoc For Life är kroppskännedom, kroppskontroll, vriststrategi, höftstrategi, stegstrategi, gång, löpning, riktningsbyte, perceptionsmotorik, balans, hopp, avstamp, flerstegshopp, landning, fysiska egenskaper och vardagsrörelser. I träningen ingår också många olika övningar i redskapshantering. 

Varje träningspass innehåller en färdighetsbetonad uppvärmning med fokus på funktionell kroppskontroll och utveckling av rörelseomfånget. Syftet med den här uppvärmningen är att säkerställa att den funktionella styrkan och rörelseomfånget utvecklas i samma takt som färdighetskraven

Uppföljning av utvecklingen inom Taitoc For Life

Helheten för uppföljning av utvecklingen inom Taitoc For Life innehåller verktyg och innehåll för bedömning av färdighetsnivån och uppföljning av utvecklingen. Testövningarna i den här helheten består av huvudtemana och de viktigaste rörelsefärdigheterna i Taitoc For Life. 

Uppföljningsverktygen kan användas för att mäta såväl utgångsnivån som slutnivån och ger en helhetsuppfattning om personens motoriska basfärdigheter och fysiska egenskaper. Helheten innehåller ett bedömningsprogram, som ger en noggrann rapport om deltagarens eller gruppens motoriska basfärdigheter och vad som bör utvecklas.

Taitoc For Life-utbildningen


 

Taitoc For Life-utbildningen innehåller mångsidiga verktyg för att lära ut motoriska färdigheter inom mångsidig allmän färdighetsträning för vuxna och äldre samt för att bedöma utvecklingen. Utbildningen består av teoriföreläsningar och praktisk undervisning.

Taitoc For Life-utbildningen fokuserar på att aktivera och utveckla rörelseförrådet och bedöma de motoriska basfärdigheterna med hjälp av uppföljningsverktyget. Den som har avlagt Taitoc For Life-utbildningen får en Taitoc For Life-tränarlicens, som ger rätt att genomföra Taitoc For Life-träningar och använda uppföljningsverktygen.

Utbildningens innehåll:

 • Teoriföreläsning 1: Taitoc-konceptet + Färdighetsteori 
 • Teoriföreläsning 2: Uppföljning av utvecklingen inom Taitoc For Life (användning och tillämpning)
 • Praktisk träning: Taitoc For Life träningspass 1–4 och uppföljningsverktyg för Taitoc For Life

Prioriteringar:

 • Att programmera färdighetsträning
 • Att utforma och vidareutveckla rörelsemönster
 • Att lära ut motoriska basfärdigheter
 • Att förbättra förutsättningarna för högklassig fysisk aktivitet
 • Att utveckla de fysiska egenskaperna med tanke på färdighetsträningen
 • Att träna allmän färdighetsträning med tanke på funktionsförmågan i vardagen
 • Att bedöma de motoriska basfärdigheterna och hitta utvecklingsobjekten
 • Att genomföra individuell träning av de allmänna färdigheterna
 • Att bygga upp en mångsidig miljö för färdighetsträning
 • Att använda och utnyttja Taitoc-servern

Träningsinnehåll:

RÖRELSEFÄRDIGHETER – BALANS – REDSKAPSHANTERING

 • Kroppskännedom och kroppskontroll
 • Funktionell bålstyrka
 • Rörelseomfång
 • Funktionell styrka
 • Vriststrategi, höftstrategi, stegstrategi, balans
 • Hopp, avstamp, landning
 • Redskapshantering
 • Löpteknik
 • Riktningsbyte
 • Perceptionsmotorik
 • Fysiska egenskaper

Taitoc

För vem?

Taitoc For Life-utbildningen passar för alla som arbetar med vuxna och äldre, till exempel idrottsinstruktörer, fysioterapeuter, personliga tränare och ledare inom gruppträning. Ingen särskild utbildning krävs.

 

Utbildningens längd och förlopp

Utbildningarnas ordnas i regel i kundens egen miljö. Taitoc For Life-utbildningen tar 1–2 dagar. Vi kan skräddarsy utbildningen enligt kundens behov.

Taitoc-användarlicenser

Efter utbildningen kan man köpa en användarlicens till Taitoc-nätsystemet. Det finns olika användarlicenser för olika miljöer (enskild, lag, förening, grenförbund, gym, daghem, skola, kommun).

Taitoc-nätsystemet innehåller:

 • programmering av färdighetsträning, lärstig för färdighetsträning
 • träningspass och övningar
 • modellvideor
 • verktyg för uppföljning av utvecklingen (rapporter, scheman, databas)
 • användarnamn för tränare användarnamn för idrottare, elever och kunder

Kontakta oss för offert på utbildning och licenser

TAITOC® vägen att lära sig grundläggande motoriska färdigheter


TAITOC Start

Motoriska basfärdigheterna

Lär mer

TAITOC Basfärdighet

Komplettering och förfining av rörelser

Lär mer

TAITOC Kontroll

Utnyttja rörelseförrådet optimalt

Lär mer

TAITOC ProTaito

Utnyttjande av grundläggande motorik

Lär mer

Taitoc for Life

Aktivering av affärsbanken i vardagen

Lär mer