Taidon harjoittaminen fysioterapiassa ja valmennuksessa

Taitovalmennus ja – harjoittelu ovat ehkä urheilumaailmasta ja etenkin joukkuelajeista tutumpi asia monelle. Myös fysioterapiassa ja siinä tapahtuvassa harjoittamisessa taito on aina jollain lailla läsnä osin ehkä tiedostamatta ja osin tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti. Tässä blogi-tekstissäni hyppään hieman yli perustaitokäsitteiden ja määritelmien ja käyn lyhyesti läpi itselleni ajankohtaista aihetta liittyen työhöni sekä Lapin Liikuntaklinikalla että maastohiihdon A-maajoukkueen fysioterapeuttina. Tekstissä käytän nimikettä Taitoc Pro maastohiihto, joten ehkä on lyhyesti syytä avata mikä tämä Taitoc-konsepti on.

Taitovalmennusryhmät aloitettiin Lapin Urheiluopistolla vuonna 2010 Olli Cajanin johdolla. Siitä lähtien taitovalmennusohjelmat ovat olleet jatkuvan kehityksen kohteena. Vuonna 2011 taitovalmennussisällöt laajenivat huippu-urheilun piiriin ja taitovalmennukset sekä taitotestauskokonaisuudet aloitettiin myös maajoukkuetason talvilajien urheilijoille. Nykyisin Taitoc-konsepti on Lapin Urheiluopiston keskeinen taitovalmennuslinja. Konseptin valmennusohjelmat ovat isossa roolissa Lapin Urheiluakatemiassa sekä Lapin Urheiluopiston päivittäisvalmennuksessa.

Käytyäni itse Taitoc – hallintataidon koulutuksen ymmärsin, kuinka paljon taitoharjoittelusta oikein toteutettuna voi saada hyötyä esim. kehonhallintaan, voimantuoton suuntaamiseen ja yleensä lajitekniikan omaksumiseen. Oma käsitykseni on, että monissa joukkuelajeissa taitoharjoittelua hyödynnetään ainakin kohtalaisesti, mutta kestävyyslajeissa systemaattinen taitoharjoittelu on aika vähäistä, osin lähes olematonta. Kuitenkin monessa lajissa, kuten maastohiihdossa vauhdit kasvavat ja lajimuodot muuttuvat, jolloin mm. voimantuotto- ja nopeusominaisuudet ja kehonhallinnan merkitys lisääntyy kaiken aikaa.

Keväällä 2020 julkaistussa ”Sinivalkoinen latu” – valmennuslinjauksessa monessa kohtaa viitataankin taitoon ja sen merkitykseen. Maastohiihdon parissa mielestäni systemaattisen ja tavoitteellisen taitoharjoittelun työkalut ovat aiemmin puuttuneet. Hiihtomaa-tyyppistä harjoittelua on ollut ainakin lasten ohjauksessa, joka onkin sitä parasta taitoharjoittelua lajinomaisesti. Kuitenkin kaikissa ikäryhmissä urheilija tai kuntoilija hyötyy muustakin taitoharjoittelusta, ja mikä parasta, siihen voidaan liittää testaus- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla löydetään tärkeimmät kehityskohteet ja luodaan oikeantasoiset tavoitteet harjoittelulle.

Kevään 2020 aika olen saanut mahdollisuuden kehittää Taitoc Pro maastohiihto -paketteja yhdessä Ollin (Cajan) ja Reijo Jylhän kanssa. Linkkinä ja mentorina hiihtomaajoukkueen suuntaan on toiminut maajoukkuevalmentaja Ville Oksanen. Paketit koostuvat taitovalmennuksen, lajitekniikan ja fysioterapian näkökulmista muodostaen maastohiihtäjiä palvelevan kokonaisuuden. Pilottiryhmien avulla olemme saaneet arvokasta kokemusta sekä palautetta pakettien toimivuudesta. Oma ajatukseni ja periaatteeni fysioterapiassa ja harjoittelussa on aina ollut kokeilla kaikki ensin itse ennen niiden laittamista urheilijan harjoitusohjemaan, olipa kyseessä maksimihapenoton harjoitus, voimaliike tai tämä taitoharjoittelu. Voin rehellisesti todeta, että on ollut virhe kouluaikana hakea vapautusta vaikkapa voimistelutunnilta ja mennä hiihtämään. Monessa harjoitteessa on saanut kirota, miten huono sitä itse on. Matkapahoinvoinnista kärsivänä jäi eräs lounaskin välistä, kun erehdyin erilaisia pyöriviä liikkeitä testaamaan.

Oma kunnianhimoinen tavoitteeni on, että Taitoc Pro maastohiihto -konseptista saadaan hyvä lisä osaksi laadukasta hiihtovalmennusta eikä pelkästään meillä Rovaniemellä vaan mahdollisimman laajasti koko Suomessa seura- / tiimi- / maajoukkuekentällä. Jo tässä vaiheessa projekti on avannut silmiäni tämän sektorin tarpeesta sekä työssäni fysioterapeuttina että kestävyysurheiluvalmennuksessa. Tärkeää on löytää yksilöllisesti jokaisen urheilijan tai kuntoilijan kehityskohteet, ja sen pohjalta luoda suunnitelma systemaattiselle harjoittelulle. Jo nyt vedettyjen ohjauskertojen kautta olen huomannut, että tarvetta monipuoliselle harjoittamiselle löytyy mm. tasapainon, kehonhallinnan ja liikelaajuuksien osalta. Olemme luoneet kolme pääkokonaisuutta, johon harjoituskerta keskittyy, mutta jokainen paketti sisältää mm. juuri liikelaajuus-, kehonhallinta-, ja toiminnallisen harjoittelun keskivartalo-osiot. Harjoituskokonaisuuksien sisältöjä voidaan aina soveltaa eri tavoin mm. kokonaisvolyymia säätelemällä.  Jos esim. kehohallinnassa tai tasapainossa on heikkouksia, ei se kehity oikomalla urheilijan polulla, ja olettamalla että kyllä se tekniikkaa toistamalla tai juurakkoisilla poluilla juoksemalla kehittyy.

 

Lapin Liikuntaklinikalla työskentelevistä suurin osa on perehtynyt Taitoc-konseptiin ja käyttää sitä päivittäin työssään. Taitovalmennusosaamista hyödynnetään monissa kuntoutustilanteissa, ja lisäksi Taitoc-konsepti on mukana yhtenä olennaisena osana Comeback Center:n intensiivikuntoutusjaksoja. Pro Taito – ohjelma tarjoaa kattavat työkalut yksilöllisen taitovalmennuksen toteuttamiseen niin huippu-urheilijoille kuin kuntoliikkujillekin. Pro Taito – ohjelma huomioi tarkasti lajin ja yksilön tavoitteet ja vaatimustasot.

 

Tulevaa kohden

Ajatukseni on, että Taitoc Pro maastohiihto -pakettien kautta voimme löytää keinoja sekä eri taidon ominaisuuksien kehittymiselle lajivaatimuksen mukaisesti, että havaita syitä esim. tekniikkavirheille tai vammamekanismeille. Taitoc -paketteja voidaan käyttää myös korvaamaan tietyssä vaiheessa harjoituskautta muuta voimaharjoittelua, jolla haetaan hermostollista tai muuta voimantuotollista vastetta. Samoin kuin muussa harjoittelussa taidon osalta toimii varmasti parhaiten blokkiharjoittelu, eli jossain vaiheessa harjoituskautta tehdään intensiivisemmin ja muu aika ylläpitävästi. Näkisin kuitenkin, että paketeista voidaan poimia sopivassa määrin asioita viikoittaiseen harjoitteluun sekä kokonaisina harjoituksia että osioina alkulämmittelyitä tai muun treenin lisänä. Keinoja on varmasti monia sekä fysioterapeuteilla että valmentajilla, mutta uskon että Taitoc Pro maastohiihto -konseptilla on oma paikkansa sekä nuorten (15-20 vuotiaat) että huipputason harjoittelussa.

Treeni-intoa sekä huippu-urheilijoille että kuntoilijoille, liikunnallista syksyn jatkoa!                               

Fysioterapeutti Jukka Salo

Lapin Liikuntaklinikka

Suomen maastohiihtomaajoukkue

 

Instagram: https://www.instagram.com/jukisalo/?hl=fi

Facebook: https://www.facebook.com/jukka.salo.50596