Motoristen perustaitojen merkitys

Ympäristö, jossa elämme, on muuttunut nopeasti. Ympäristö on täyttynyt erilaisilla laitteilla, jotka ovat vähentäneet liikunnallisia haasteita arjessamme. Hissit vievät ylös, rullaportaat tuovat alas ja älypuhelin hoitaa juoksevat asiat. Arjesta on tullut helppoa, jos katsomme sitä liikunnallisesta näkökulmasta. Jos emme liiku, liikunnalliset valmiudet eivät pääse kehittymään. Mitä vajaammaksi liikkumisen taidot jäävät, sitä haastavampaa liikunnan ilosta on saada kiinni. Onkin tärkeää ymmärtää, mikä merkitys monipuolisilla liikuntataidoilla on.

Mitä on taito? Mistä taitava liikkuja rakentuu? Näihin kysymyksiin vastaamalla rakentuu myös tulokulma, josta Taitoc-konsepti lähestyy liikuntataitojen opettamista.

Hyvä taitotaso tarkoittaa sitä, että liikkuja pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Taitava liikkuja pystyy toimimaan täysin automaattisesti tilanteen vaatimalla tavalla. Suoritukset voivat olla liikuntalajeissa tapahtuvia tai arjessa vaadittavia suorituksia. Esimerkiksi jalkapalloilija ottaa pallon haltuun täydestä juoksuvauhdista, harhauttaa puolustajan sekä laukaisee pallon maaliin tai kirvesmies työskentelee rakennustyömaalla, tasapainoilee rakennustelineillä sekä suorittaa työtehtäviä hyvin monipuolisissa asennoissa. Ilman hyviä liikkumisen perusliikemalleja molemmat edellä mainitut esimerkit voivat tuottaa suuria haasteita. Taitotaso siis määrittää, kuinka hyvin eri liikkumisen malleja voidaan toteuttaa tarpeen mukaan. Avataan asiaa vielä tarkemmin seuraavan esimerkin kautta. Formula-auto sisältää valtavan määrän tehoa ja nopeutta. Formula-autolla voi ajaa suurilla nopeuksilla mutkaan ja auton voi pysäyttää nopeasti kovastakin vauhdista. Formula-auton ominaisuudet ovat siis viritetty aivan tappiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuka tahansa voi hyödyntää auton ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan kuski, joka tuntee auton ominaisuudet ja osaa hyödyntää ne oikealla tavalla. Kuski siis kuvastaa taitoa. Sama pätee ihmisten liikkumiseen. Se, miten keho on viritetty voiman, nopeuden tai kestävyyden osalta, ei vielä kerro sitä, kuinka taitava liikkuja on kyseessä. Onkin tärkeää muistaa, että tarkoituksenmukaiseen liikkeeseen tarvitaan erilaisia liikemalleja, joiden avulla eri tilanteisiin löytyy tarvittavat liikkumisen mallit. Kaikki liikkuminen rakentuu motoristen perustaitojen päälle. Motoriset perustaidot voidaan jakaa liikkumistaitoihin, tasapainotaitoihin sekä välineenkäsittelytaitoihin. Liikkumistaitoja ovat esimerkiksi käveleminen, juokseminen, ponnistaminen ja loikkaaminen. Tasapainotaitoihin kuuluu esimerkiksi kääntyminen, pysähtyminen, tasapainoilu ja pyörähtäminen. Välineenkäsittelytaitoja ovat esimerkiksi heittäminen, kiinniottaminen, lyöminen ja potkaiseminen.

Motoriset perustaidot luovat pohjan koko liikunnallisuudelle ja avaavat ovet urheilulajien maailmaan. Mitä kattavammin hallitsemme eri motoriset perustaidot, sitä helpompi meidän on toimia eri lajien parissa ja nauttia niistä. Hyvät motoriset perustaidot helpottavat myös lajitaitojen omaksumista.

Taitava liikkuja siis rakentuu monipuolisesta liikepankista, joka sisältää kaikki tarvittavat liikemallit, joiden avulla voidaan toimia tarkoituksenmukaisesti niin arjessa kuin eri liikuntalajien parissa. Yksilön kannalta on siis erittäin tärkeää, että tarvittavat liikemallit opitaan lapsuudessa ja niitä osataan hyödyntää mahdollisimman laajasti. Olemme nyt tilanteessa, jossa lasten ja nuorten liikuntataidot ovat heikentyneet ja liikkumisen määrä on vähentynyt. Tähän ilmiöön varmasti osaksi vaikuttaa ympäristön nopea muutos ja kehittynyt teknologia, joka on vienyt osan liikkumiseen käytetyistä tunneista älypuhelimien maailmaan. Yksi oppimisen määritelmä on se, että oppiminen on aina harjoittelun ja toiminnan tulosta. Jos emme liiku siten, että motoriset perustaidot saavat harjoitusta, luonnollinen seuraus on, että liikkumisen taidot jäävät vajaiksi.

Taitoc-konseptin tavoite onkin liikkujan liikepankin rakentamisessa sekä sen käytön kehittämisessä eli monipuolisten motoristen perustaitojen opettamisessa. Tämän tavoitteen tärkeyttä ei voi olla liikaa korostamatta. Motoriset perustaidot luovat pohjan, jonka päälle myös uudet liikkumisen taidot rakentuvat. Voidaankin sanoa, että motoristen perustaitojen pohja muodostaa myös osaltaan liikunnallista oppimispotentiaalia. Mitä laajempi liikepankki on, sitä helpompi on omaksua uusia liikemalleja. Lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan ohjaamisen, valmentamisen ja opettamisen tulisikin perustua mielestäni vahvasti luomaan edellytykset laadukkaalle liikkeelle ja mahdollistaa uusien liiketaitojen oppiminen. Jokainen voi sen jälkeen itse valita, kuinka omaa laadukasta liikkumisen liikepankkia omassa elämässään hyödyntää. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

 Taitoc-konseptin oppimisen polku

 

 

TAITOC® motoristen perustaitojen oppimisen polku


TAITOC ProTaito

Motoristen perustaitojen hyödyntäminen lajitaitojen kehittämisessä

Tutustu ohjelmaan

TAITOC for Life

Liikepankin aktivointi sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen arjessa

 

Tutustu ohjelmaan

TAITOC Liikkuvuus

Liikelaajuuksien ja liikehallinnan kehittäminen

Tutustu ohjelmaan