Samppa Jaakola – Fysiktränare, Oulun Kärpät, Ligan

I Kärpät använder vi Taitoc-konceptet som grund för att öva upp färdigheter och bygga vägen för fysisk träning, från små juniorer till vuxna spelare.

Oulun Kärpät Ab:s och Kärpät rf:s fysiktränare och fysioterapeuter (totalt 7 personer) deltog i grundutbildningen av Taitoc-konceptet som leddes av Olli Cajan den 17-18 september 2019. Utbildningen fungerade utmärkt och gav många olika modeller för att utöva färdigheter hos både ungdomar och professionella idrottare. Konceptets modeller för olika övningar och rörelseutveckling, såväl som variationerna och tillämpbarheten, ger idrottaren en heltäckande grund för färdighetsinlärning. Den teoretiska delen förstärker det praktiska utövandet i själva kontaktundervisningen. Nätmaterialet är omfattande och professionellt gjort.

Övningarnas syfte och ändamålsenlighet är tydligt förklarat. I Kärpät använder vi Taitoc-konceptet som grund för att öva upp färdigheter och bygga vägen för fysisk träning, från små juniorer till vuxna spelare.

I Uleåborg den 26 april 2020

Samppa Jaakola
Fysiktränare
Oulun Kärpät, Ligan