TAITOC-historien – Var började allting?

Taitoc-konceptet för färdighetsträning fick sin början på Santasport Lapin Urheiluopisto. År 2008 noterade vi ett växande behov av att höja nivån på barns och ungas motoriska färdigheter. 

Vi började med att utveckla helhetsinriktade strukturer och innehåll för färdighetsträning inom den dagliga träningen vid Lapin Urheiluopisto. Utvecklingsarbetet gav snabbt goda resultat och programmen och övningarna för färdighetsträning hittade snabbt sin plats i de olika träningsgrupperna vid idrottsinsitutet. Som mest tränade över 500 barn och unga per år i idrottsinstitutets färdighetsträningsgrupper. Konceptet blev ett centralt inslag också i sommarträningen för elitidrottarna vid institutet.

År 2014 ökade intresset för Lapin Urheiluopistos färdighetsträning även på andra håll i Finland och det uppstod ett behov av utbildningar om färdighetsträning. Helheten behövde få ett namn och verktyg för att sprida kunskapen och innehållet till olika miljöer. År 2014 lanserades namnet Taitoc Taitovalmennuskonsepti och den första Taitoc-nätservern togs i bruk.

Idag vidareutvecklas Taitoc-konceptet för färdighetsträning med samma passion som det började. En ny Taitoc-nätserver blev färdig 2021 och utbildarutbildningar startade samma år. 

Taitoc-utbildningar ordnas runtom i landet och innehållet har utvidgats från färdighetsträning för barn och unga till att även omfatta utveckling av färdighetsnivån hos vuxna och äldre personer. Dessutom utvecklar vi kontinuerligt nya färdighetsträningshelheter för olika grenar som stöd för helhetsutvecklingen till elitidrottare.

Lapin Urheiluopisto är Taitoc-konceptets hem och utbildningscenter, varifrån kunskapen om färdighetsträning sprids runt om i Finland och också utanför Finlands gränser.

Hälsningar från mannen bakom Taitoc

Hej alla!

För att skapa något nytt och utveckla det krävs en stor insats. Framför allt måste vi försöka – ibland lyckas vi och ibland misslyckas vi. Det viktiga är ändå inte hur det går, bara vi lär oss och kommer närmare våra egna mål och syften. Taitoc-konceptet handlar om att göra, lära, misslyckas och nå insikt, och framför allt om en genuin vilja att skapa något nytt och inspirerande. 

Här berättar jag om min resa och mina erfarenheter, som ligger till grund för Taitoc-konceptet.

Jag blev tränare som 18-åring då jag började träna fotbollsjuniorer och gymnastikgrupper för pojkar. Då förstod jag nog ännu inte helt och hållet vilken betydelse mitt arbete hade för barnen och ungdomarna. Det jag själv fick ut av tränarskapet var säkert viktigare för mig på den tiden. Jag njöt av att få vara på fotbollsplanen och i gymnastiksalen med de energiska juniorerna. Jag njöt av det jag gjorde, och det gör jag fortfarande. Skillnaden är att jag nu förstår bättre vilket ansvar jag bär och vilken betydelse mitt arbete har för andra.

År 2010 började jag jobba som färdighetstränare vid Lapin Urheiluopisto. Jag utvecklade helheter för färdighetsträning och sålde idén om mångsidig träning till de lokala föreningarna. Idén gick hem. Snart hade jag mer än femton grupper som tränade motoriska färdigheter med mig varje vecka. Grupperna bestod ofta av idrottare från flera olika grenar och åldern varierade mellan 6 och 18 år. Dessutom utvecklade och ledde jag färdighetsträning i motorikverkstäder för äldre i syfte att höja de äldres färdighetsnivå. De äldsta deltagarna var över 90 år. Jag var i en unik situation som tränare, då jag fick leda färdighetsträning för personer mellan 6 och 90 år under samma vecka. Jag såg och upplevde hela färdighetsinlärningens förlopp.

Jag lärde mig väldigt mycket under den här tiden. Jag insåg vad som gör en träning lyckad och hur jag kan säkerställa att alla lyckas och njuter av färdighetsträningen. Jag förstod och lärde mig hur jag kan inspirera och uppmuntra deltagarna vid sidan av träningen och hur ett bra träningsinnehåll ska byggas upp och organiseras. Jag insåg att varje deltagare bör bemötas utifrån hens eget utgångsläge och märkte hur viktigt det är att vara genuint närvarande och själv bidra till att vi når vårt gemensamma mål. Jag förstod också att jag som tränare har mycket att ge deltagarna och verkligen kan ha en positiv inverkan på människorna omkring mig. Jag insåg att tränarskap inte är att låta andra utföra övningar, utan att bygga upp en inspirerande och utvecklande lärmiljö och stödja lärandet utifrån varje individs utgångsläge. 

Snart kom elitidrottarna med. Jag tränade en elitgrupp vid Lapin Urheiluopisto med landslagsidrottare från flera olika grenar. Jag började också planera färdighetsträning för landslagets test- och träningsläger inom alpint och freestyle och arbetade som färdighetstränare under landslagslägren. År 2012 blev jag chefstränare för landslaget i ski slopestyle och ski half pipe. Jag fick en fantastisk chans att bygga upp en träningshelhet för en mycket färdighetsbetonad gren, med sikte på OS i Sotji 2014. Under 2015–2019 var jag chefstränare vid alpin- och freestylelandslagens träningscenter vid Lapin Urheiluopisto. Jag ansvarade för att utveckla och genomföra en helhetsinriktad färdighets- och fysikträning. Under den här perioden utvecklade vi Taitoc-helheter för uppföljning av utvecklingen inom elitidrotten. 

Under min karriär har jag också ordnat ett stort antal Taitoc-utbildningar i hela landet. Under kurserna har jag träffar fantastiska tränare, idrottsinstruktörer, lärare och fysioterapeuter. Alla de här yrkesmänniskorna har bidragit med ett stort antal idéer och förslag om hur Taitoc-konceptet kan utvecklas. Tack vare dessa värdefulla möten har Taitoc-konceptet utvecklats kontinuerligt. 

Under hela min karriär har jag funderat på Taitoc-konceptets innehåll och filosofi. Det spelar ingen roll om jag leder färdighetsträning för 6-åringar på idrottsplanen, coachar slopestyle-åkare i Olympic Park i Sotji eller leder en Taitoc-utbildning för anställda inom idrottssektorn. Lärande och utveckling är alltid ett resultat av träning och upplevelser. Via dessa teman har även Taitoc-konceptet byggts upp. Mycket träning, utveckling och upplevelser. 

Nu har konceptet nått så långt att alla kan få möjlighet att utnyttja det i sitt eget arbete. Konceptet innehåller en omfattande lärstig för motoriska basfärdigheter och heltäckande innehåll för mångsidig färdighetsträning och uppföljning av utvecklingen. De omfattande utbildningshelheterna garanterar goda kunskaper om färdighetsträning och ger utmärkta förutsättningar för att lära ut motoriska basfärdigheter.

Jag hoppas att så många som möjligt har nytta av Taitoc-konceptet och att vi med hjälp av det kan väcka intresse för motion och idrott överallt i Finland och sprida det viktiga budskapet om de motoriska basfärdigheternas och den fysiska aktivitetens betydelse. 

Vi ses på Taitoc-utbildningarna.

 

Hälsningar,

Olli Cajan

Taitoc-konceptets utbildare och utvecklare