TAITOC Pro Taito

Grundläggande rörelse- och motorik för att utveckla sportspecifika färdighetselement

 

Kolla på videoAvautuu uuteen ikkunaan

Utnyttjande av motoriska basfärdigheter vid utvecklingen av grenfärdigheter

Helheterna inom Pro Taito innehåller heltäckande verktyg för utnyttjande av motoriska basfärdigheter vid utvecklingen av grenfärdigheter. Pro-helheterna beaktar individens personliga mål och de krav som grenen ställer på de motoriska basfärdigheterna och de fysiska egenskaperna. Med hjälp av uppföljningsverktygen inom Pro Taito kan vi fastställa utgångsnivån och bedöma träningens effekt samt sammanställa individuella träningsprogram som stöder idrottarens utveckling.

Nu tillgängliga: Pro Längdåkning

UNDER PLANERING:

 • Pro Ishockey
 • Pro Fotboll
 • Pro Alpint
 • Pro Snowboard
 • Pro Freeski
 • Pro Volleyboll
 • Pro Golf

Taitoc-användarlicenser

Efter utbildningen kan man köpa en användarlicens till Taitoc-nätsystemet. Det finns olika användarlicenser för olika miljöer (enskild, lag, förening, grenförbund, gym, daghem, skola, kommun).

Taitoc-nätsystemet innehåller:

 • programmering av färdighetsträning, lärstig för färdighetsträning
 • träningspass och övningar
 • modellvideor
 • verktyg för uppföljning av utvecklingen (rapporter, scheman, databas)
 • användarnamn för tränare användarnamn för idrottare, elever och kunder

Kontakta oss för offert på utbildning och licenser

TAITOC® vägen att lära sig grundläggande motoriska färdigheter


TAITOC Start

Motoriska basfärdigheterna

Lär mer

TAITOC Basfärdighet

Komplettering och förfining av rörelser

Lär mer

TAITOC Kontroll

Utnyttja rörelseförrådet optimalt

Lär mer

TAITOC ProTaito

Utnyttjande av grundläggande motorik

Lär mer

Taitoc for Life

Aktivering av affärsbanken i vardagen

Lär mer