TAITOC-utbildningsmoduler

Taitoc-konceptet bygger på tre träningsmoduler som successivt utvecklas mot nya kompetensutmaningar. Huvudmålet med konceptet är att stödja utvecklingen av barn och ungdomar till olika rörelser och idrottare och att utrusta dem att utveckla idrottsfärdigheter.

 

TAITOC® vägen att lära sig grundläggande motoriska färdigheter


TAITOC Start

Motoriska basfärdigheterna

Lär mer

TAITOC Basfärdighet

Komplettering och förfining av rörelser

Lär mer

TAITOC Kontroll

Utnyttja rörelseförrådet optimalt

Lär mer

TAITOC ProTaito

Utnyttjande av grundläggande motorik

Lär mer

Taitoc for Life

Aktivering av affärsbanken i vardagen

Lär mer

TAITOC – Utnyttjande av Taitoc-konceptet


Enskilda Taitoc-träningspass

Övningarna och träningspassen kan också användas separat. Övningarna eller träningspassen kan ingå i grenträningen till exempel som förberedande träning eller som kompletterande helheter på grenläger.

Taitoc-verktyg för uppföljning av utvecklingen

Uppföljningsverktygen kan användas i färdighetsgrupper eller på färdighetsläger. Uppföljningen kan också göras vid särskilda evenemang, där man bedömer deltagarnas färdighetsnivå och utvecklingsbehov.

Taitoc-färdighetsläger

Med hjälp av innehållet i konceptet kan du bygga upp och genomföra mångsidiga färdighetsläger för olika grengrupper och idrottare på olika nivå.

Taitoc-färdighetsträningsgrupper

Med hjälp av konceptet kan du starta och leda färdighetsträningsgrupper i sin egen miljö. De färdiga träningsprogrammen och övningarna ger en utmärkt grund för högklassiga färdighetsgrupper på olika nivå.

Taitoc-verktyget för träningsplanering

Med hjälp av verktyget för träningsplanering kan du utnyttja det omfattande rörelseförrådet och planera innehåll för en individ eller grupp och dela det med dina egna idrottare.