TAITOC Kontroll

Optimal användning av det förvärvade rörelsebiblioteket

Kolla på videonAvautuu uuteen ikkunaan

Taitoc Kontroll fokuserar på att utnyttja rörelseförrådet optimalt och använda det kreativt i varierande miljöer

Huvudtemana för Taitoc Kontroll är kroppskontroll, hopp- och rörelsekombinationer, balans, löpteknik, riktningsbyten och observation samt rörelserytmer. I övningarna ingår också bollhantering, där deltagarna får öva på rörelsemönstren för att kasta och fånga. I den här helheten läggs vikt vid att utnyttja de rörelser man lärt sig under Taitoc Basfärdighet och utveckla nya, svårare rörelsemönster. Enskilda rörelser sätts ihop till mångsidiga rörelsekombinationer, som ger deltagarna nya motiverande rörelseutmaningar att lösa. Innehållet i Taitoc Kontroll har en tydlig koppling till färdighetskraven inom olika idrottsgrenar och skapar en tydlig övergång från motoriska basfärdigheter till grenspecifika färdigheter.

Mångsidiga rörelsekombinationer och en kreativ användning av rörelseförrådet ger möjlighet att utveckla alla olika delområden av färdighet, såsom rytm, kombinationsförmåga och anpassningsförmåga. Ett centralt nytt tema är att kombinera observation och handling samt att rikta sin uppmärksamhet rätt. I innehållet betonas också utvecklingen av de fysiska egenskaperna via färdighetsträning. 

Utöver huvudtemana innehåller varje träningspass en färdighetsbetonad uppvärmning, som indelas i funktionell kroppskontroll och utveckling av rörelseomfånget. Huvudsyftet med den här uppvärmningen är att säkerställa att den funktionella styrkan och rörelseomfånget utvecklas i samma takt som färdighetskraven. I slutet av varje träningspass tränas bålstabiliteten och deltagarna får en hemuppgift som uppmuntrar dem att träna på egen hand också utanför de gemensamma träningarna.

Taitoc Kontroll 1

Taitoc Kontroll 1 bygger på korta rörelsekombinationer som kräver både fysisk funktionsförmåga och behärskning av flera olika delområden av färdighet. Med hjälp av rörelsekombinationerna kan deltagarna hitta sin egen lärstil och utveckla sin koncentrationsförmåga. Lärmiljön förses med nya stimulus som betonar observationens och beslutsfattandets roll vid sidan av träningen. De fysiska egenskaperna får en större betydelse i träningen.

Taitoc Kontroll 2

I Taitoc Kontroll 2 blir rörelsekombinationerna mer krävande. Rörelsekombinationerna är längre och svårare och innehåller yttre stimulus som ställer helt nya krav på perceptionsmotoriken. Deltagarna utmanas att använda sig av hela sitt rörelseförråd och sina fysiska egenskaper.

Helheter för uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Kontroll

Helheten för uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Kontroll innehåller verktyg och innehåll för bedömning av färdighetsnivån och uppföljning av utvecklingen. Taitoc Kontroll innehåller två uppföljningshelheter: Uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Kontroll 1 och Uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Kontroll 2. Testövningarna i de här helheterna består av huvudtemana och de viktigaste rörelsefärdigheterna i Taitoc Kontroll. 

Uppföljningsverktygen kan användas för att mäta såväl utgångsnivån som slutnivån och ger en helhetsuppfattning om personens motoriska basfärdigheter och fysiska egenskaper. Helheten innehåller ett bedömningsprogram, som ger en noggrann rapport om deltagarens eller gruppens motoriska basfärdigheter och vad som bör utvecklas.

Helheter för uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Kontroll

Taitoc Kontroll-utbildningen


 

Taitoc Kontroll-utbildningen innehåller förenklade verktyg för att lära ut motoriska basfärdigheter inom mångsidig allmän färdighetsträning för barn, unga, vuxna och idrottare samt för att bedöma utvecklingen. Utbildningen består av teoriföreläsningar och praktisk undervisning.

Taitoc Kontroll fokuserar på att utnyttja rörelseförrådet optimalt och använda det kreativt i varierande miljöer samt bedöma de motoriska basfärdigheterna med hjälp av uppföljningsverktyget. Den som har avlagt Taitoc Kontroll-utbildningen får en Taitoc Kontroll-tränarlicens, som ger rätt att genomföra Taitoc Kontroll-träningar och använda uppföljningsverktygen.

Utbildningens innehåll:

 • Teoriföreläsning 1: Taitoc-konceptet + Taitoc Kontroll 
 • Teoriföreläsning 2: Färdighetsteori 2
 • Teoriföreläsning 3: Uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Kontroll (användning och tillämpning)
 • Praktisk träning: Taitoc Kontroll-träningspass 1–20 och Uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Kontroll 1–2

Prioriteringar:

 • Att programmera färdighetsträning
 • Att utforma och vidareutveckla rörelsemönster
 • Att använda och utnyttja de motoriska basfärdigheterna i träningen
 • Att utveckla och känna igen de perceptionsmotoriska färdigheterna
 • Att utnyttja de motoriska basfärdigheterna i mångsidiga och varierande miljöer
 • Att bedöma användningen av de motoriska basfärdigheterna och hitta utvecklingsobjekten
 • Att utnyttja mångsidig färdighetsträning i grenträningen
 • Att utveckla de fysiska egenskaperna med tanke på färdighetsträningen
 • Att använda och utnyttja Taitoc-servern

Träningsinnehåll:

RÖRELSEFÄRDIGHETER – BALANS – REDSKAPSHANTERING

 • Funktionell bålstyrka
 • Rörelseomfång
 • Kroppskontroll i olika kombinationer (gymnastik)
 • Hoppkombinationer
 • Kasta och fånga en boll
 • Löpteknik i olika former
 • Riktningsbyte + yttre stimulus (observation)
 • Balans
 • Perceptionsmotorik
 • Fysiska egenskaper