TAITOC Basfärdighet

Komplettering och förfining

Kolla på Taitoc videoAvautuu uuteen ikkunaan

Taitoc Basfärdighet innehåller verktyg för att bygga upp och uppdatera ett mångsidigt rörelseförråd och utveckla en övergripande rörelsekontrol

Huvudtemana för Taitoc Basfärdighet är kroppskontroll, flerstegshopp, hopp, avstamp, landning, löpteknik, riktningsbyten och smidighetsövningar parvis. I övningarna ingår också bollhantering, där deltagarna får öva på rörelsemönstren för att kasta och fånga. 

Under Taitoc Basfärdighet betonas också utvecklingen av de fysiska egenskaperna med hjälp av färdighetsövningar.

Varje träningspass innehåller en färdighetsbetonad uppvärmning, som indelas i funktionell kroppskontroll och utveckling av rörelseomfånget. Syftet med den här uppvärmningen är att säkerställa att den funktionella styrkan och rörelseomfånget utvecklas i samma takt som färdighetskraven. I slutet av varje träningspass tränas bålstabiliteten och deltagarna får en hemuppgift som uppmuntrar dem att träna på egen hand också utanför de gemensamma träningarna.

Basfärdighet 1

Helheten Basfärdighet 1 fokuserar på att uppfatta enskilda rörelser och lära sig rätt utförande i en stimulerande miljö. Träningarna utförs i en varierande och slumpmässig miljö. Träningarna är strukturerade så att alla deltagare hittar lämpliga och utvecklande utmaningar som stöder deras egen individuella lärprocess. Basfärdighet 1 fokuserar också på att skapa förutsättningar för en god perceptionsmotorik. Basfärdighet 1 betonar utvecklingen av de fysiska egenskaperna och skapar en balanserad träningshelhet där nya motoriska färdigheter kan utvecklas.

Basfärdighet 2

Inom Basfärdighet 2 fokuserar vi på att förstärka redan inlärda rörelsemönster och tekniker. När rörelseförrådet ökar övergår vi småningom från enskilda rörelser till rörelseserier, som betonar rytm och kombinationer av rörelser. Huvudfokus ligger fortfarande på ett korrekt utförande av enskilda rörelser, men vi gör det svårare genom att välja nya lärmiljöer och extern stimulans, som utvecklar de perceptionsmotoriska egenskaperna till en ny nivå. Basfärdighet 2 innebär nya utmaningar också för de fysiska egenskaperna.

Uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Basfärdighet

Helheten för uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Basfärdighet innehåller verktyg och innehåll för bedömning av färdighetsnivån och uppföljning av utvecklingen. Taitoc Basfärdighet innehåller två uppföljningshelheter: Uppföljning av utvecklingen inom Basfärdighet 1 och Uppföljning av utvecklingen inom Basfärdighet 2. Testövningarna i de här helheterna består av huvudtemana och de viktigaste rörelsefärdigheterna i Taitoc Basfärdighet. 

Uppföljningsverktygen kan användas för att mäta såväl utgångsnivån som slutnivån och ger en helhetsuppfattning om personens motoriska basfärdigheter och fysiska egenskaper. Helheten innehåller ett bedömningsprogram, som ger en noggrann rapport om deltagarens eller gruppens motoriska basfärdigheter och vad som bör utvecklas.

Taitoc Basfärdighet-utbildningen


 

Taitoc Basfärdighet-utbildningen innehåller förenklade verktyg för att lära ut motoriska basfärdigheter inom mångsidig allmän färdighetsträning för barn, unga, vuxna och idrottare samt för att bedöma utvecklingen. Utbildningen består av teoriföreläsningar och praktisk undervisning.

Taitoc Basfärdighet-utbildningen fokuserar på att bygga upp och uppdatera rörelseförrådet och bedöma de motoriska basfärdigheterna med hjälp av uppföljningsverktyg. Den som har avlagt Taitoc Basfärdighet-utbildningen får en Taitoc Basfärdighet-tränarlicens, som ger rätt att genomföra Taitoc Start-träningar och använda uppföljningsverktygen.

Utbildningens innehåll:

 • Teoriföreläsning 1: Taitoc-konceptet + Färdighetsteori 1
 • Teoriföreläsning 2: Uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Basfärdighet 1–2 (användning och tillämpning)
 • Praktisk träning: Basfärdighetsträningar 1–20 + Verktyg för uppföljning av utvecklingen 1–2

Prioriteringar:

 • Att programmera färdighetsträning
 • Att utforma och vidareutveckla rörelsemönster
 • Att lära ut motoriska basfärdigheter
 • Att förbättra förutsättningarna för högklassig fysisk aktivitet
 • Att utveckla de fysiska egenskaperna med tanke på färdighetsträningen
 • Att träna de allmänna färdigheterna med tanke på utvecklingen av grenfärdigheter
 • Att bedöma de motoriska basfärdigheterna och hitta utvecklingsobjekten
 • Att genomföra individuell träning av de allmänna färdigheterna
 • Att bygga upp en mångsidig miljö för färdighetsträning
 • Att använda och utnyttja Taitoc-servern

Träningsinnehåll:

RÖRELSEFÄRDIGHETER – BALANS – REDSKAPSHANTERING

 • Funktionell bålstyrka
 • Rörelseomfång
 • Funktionell styrka
 • Kroppskontroll (gymnastik)
 • Hopp, avstamp, landning
 • Kasta och fånga en boll
 • Löpteknik
 • Riktningsbyte
 • Smidighetsövningar parvis
 • Perceptionsmotorik
 • Fysiska egenskaper