Taitoc Start fokuserar på utveckling av de motoriska basfärdigheterna med hjälp av helhetsinriktad färdighetsträning

Tyngdpunkten i träningen ligger på att utveckla enskilda rörelser och känna igen rätt utförande. Målet för helheten är att sprida kännedom om Taitoc-konceptets centrala innehåll och inspirera till mångsidig färdighetsträning.

Träningen genomförs i stimulerande lärmiljöer som erbjuder mångsidiga problemlösningssituationer där färdigheterna utvecklas. Tack vare en mångsidig lärmiljö kan varje deltagare hitta utmaningar på sin egen nivå och lära sig utifrån sina egna förutsättningar.

På Taitoc Start-nivån betonas utveckling och förbättring av den allmänna funktionsförmågan. Huvudtemana för Taitoc Start är kroppskontroll, hopp, avstamp, flerstegshopp, att landa, att springa och att stanna samt riktningsbyten och smidighet. I övningarna ingår också bollhantering, där deltagarna får öva på rörelsemönstren för att kasta och fånga.

Under Taitoc Start betonas också utvecklingen av de fysiska egenskaperna med hjälp av färdighetsövningar.
Varje träningspass innehåller en färdighetsbetonad uppvärmning, som indelas i funktionell kroppskontroll och utveckling av rörelseomfånget. Syftet med den här uppvärmningen är att säkerställa att den funktionella styrkan och rörelseomfånget utvecklas i samma takt som färdighetskraven. I slutet av varje träningspass tränas bålstabiliteten och deltagarna får en hemuppgift som uppmuntrar dem att träna på egen hand också utanför de gemensamma träningarna.

Uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Start

Helheten för uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Start innehåller verktyg och innehåll för bedömning av färdighetsnivån och uppföljning av utvecklingen. Testövningarna i den här helheten består av huvudtemana och de viktigaste rörelsefärdigheterna i Taitoc Start.

Uppföljningsverktygen kan användas för att mäta såväl utgångsnivån som slutnivån och ger en helhetsuppfattning om personens motoriska basfärdigheter och fysiska egenskaper. Helheten innehåller ett bedömningsprogram, som ger en noggrann rapport om deltagarens eller gruppens motoriska basfärdigheter och vad som bör utvecklas.

Taitoc Start-utbildningen


Taitoc Start-utbildningen är en förenklad version av Taitoc Basfärdighet och ger en god bild av Taitoc-konceptets innehåll och principer. Taitoc Start-utbildningen innehåller förenklade verktyg för att lära ut motoriska basfärdigheter inom mångsidig allmän färdighetsträning för barn, unga, vuxna och idrottare samt för att bedöma utvecklingen. Utbildningen består av teoriföreläsningar och praktisk undervisning.

Taitoc Start-utbildningen fokuserar på att bygga upp och uppdatera rörelseförrådet och bedöma de motoriska basfärdigheterna med hjälp av uppföljningsverktyg. Den som har avlagt Taitoc Start-utbildningen får en Taitoc Start-tränarlicens, som ger rätt att genomföra Taitoc Start-träningar och använda uppföljningsverktygen.

Utbildningens innehåll:

 • Teoriföreläsning 1: Taitoc-konceptet + Färdighetsteori 
 • Teoriföreläsning 2: Uppföljning av utvecklingen inom Taitoc Start (användning och tillämpning)
 • Praktisk träning: Taitoc-Start träningspass 1–4 och uppföljningsverktyg för Taitoc Start

Prioriteringar:

 • Att programmera färdighetsträning
 • Att utforma och vidareutveckla rörelsemönster
 • Att lära ut motoriska basfärdigheter
 • Att förbättra förutsättningarna för högklassig fysisk aktivitet
 • Att utveckla de fysiska egenskaperna med tanke på färdighetsträningen
 • Att träna de allmänna färdigheterna med tanke på utvecklingen av grenfärdigheter
 • Att bedöma de motoriska basfärdigheterna och hitta utvecklingsobjekten
 • Att genomföra individuell träning av de allmänna färdigheterna
 • Att bygga upp en mångsidig miljö för färdighetsträning
 • Att använda och utnyttja Taitoc-servern

Träningsinnehåll:

RÖRELSEFÄRDIGHETER – BALANS – REDSKAPSHANTERING

 • Funktionell bålstyrka
 • Rörelseomfång
 • Funktionell styrka
 • Kroppskontroll (gymnastik)
 • Hopp, avstamp, landning
 • Kasta och fånga en boll
 • Löpteknik
 • Riktningsbyte
 • Perceptionsmotorik
 • Fysiska egenskaper

För vem?

Taitoc Start-utbildningen passar för alla som arbetar med barn, unga, vuxna och idrottare, till exempel tränare, idrottsinstruktörer, fysioterapeuter och lärare. Ingen särskild utbildning krävs.

Utbildningens längd och förlopp

Utbildningarnas ordnas i regel i kundens egen miljö. Taitoc Start-utbildningens längd är cirka 8 timmar. Vi kan skräddarsy utbildningen enligt kundens behov. 

Ta kontakt och begär en offert

Taitoc-användarlicenser

Efter utbildningen kan man köpa en användarlicens till Taitoc-nätsystemet. Det finns olika användarlicenser för olika miljöer (enskild, lag, förening, grenförbund, gym, daghem, skola, kommun).

Taitoc-nätsystemet innehåller:

 • programmering av färdighetsträning, lärstig för färdighetsträning
 • träningspass och övningar
 • modellvideor
 • verktyg för uppföljning av utvecklingen (rapporter, scheman, databas)
 • användarnamn för tränare användarnamn för idrottare, elever och kunder

Kontakta oss för offert på utbildning och licenser

TAITOC® vägen att lära sig grundläggande motoriska färdigheter


TAITOC Start

Motoriska basfärdigheterna

Lär mer

TAITOC Basfärdighet

Komplettering och förfining av rörelser

Lär mer

TAITOC Kontroll

Utnyttja rörelseförrådet optimalt

Lär mer

TAITOC ProTaito

Utnyttjande av grundläggande motorik

Lär mer

Taitoc for Life

Aktivering av affärsbanken i vardagen

Lär mer