Pro Längdåkning

Lyfta sportspecifika färdigheter till en ny nivå

Stärka grunden för motoriska färdigheter och fysiska konditionselement och möjliggöra optimal utveckling och utnyttjande av de sportspecifika färdigheterna

Pro Längdåkning innehåller verktyg för att uppdatera och utveckla ett mångsidigt rörelseförråd samt för att höja färdighetsnivån utgående från de grenfärdigheter som krävs inom längdåkningen. Huvudsyftet med helheten är att träna de färdigheter och fysiska egenskaper som behövs för att utveckla grenfärdigheterna och utnyttja dem optimalt i grenprestationerna. Huvudtemana för Pro Längdåkning är hopp, avstamp, flerstegshopp, glidning, koordination, smidighet och balans. Dessutom innehåller varje träningspass kroppskontroll anpassad till temat och mångsidig aktivering.  Alla huvudteman framskrider progressivt i fråga om såväl färdighetsnivå som fysiska egenskaper.

Varje huvudtema innehåller fyra träningshelheter enligt följande teman:

 • uppdatering av kunskaper
 • utveckling av kunskaper
 • grenbetoning
 • grenkombinationer
 • fysiska egenskaper med tanke på färdigheter

Uppföljning av utvecklingen inom Pro Längdåkning

Helheten för uppföljning av utvecklingen inom Pro Längdåkning innehåller verktyg och innehåll för bedömning av färdighetsnivån och uppföljning av utvecklingen. Testövningarna i den här helheten består av huvudtemana och de viktigaste rörelsefärdigheterna i Pro Längdåkning. 

Uppföljningsverktygen kan användas för att mäta såväl utgångsnivån som slutnivån och ger en helhetsuppfattning om personens motoriska färdigheter och fysiska egenskaper. Helheten innehåller ett bedömningsprogram, som ger en noggrann rapport om idrottarens eller gruppens motoriska färdigheter och vad som bör utvecklas.

Pro Längdåkning-utbildningen


 

Pro Längdåkning-utbildningen fokuserar på att uppdatera och utveckla ett mångsidigt rörelseförråd samt höja färdighetsnivån utgående från de grenfärdigheter som krävs inom längdåkningen. En prioritering är också att bedöma de motoriska färdigheterna och följa med hur de utvecklas. Utbildningen består av teoriföreläsningar och praktisk undervisning.

Den som har avlagt Pro Längdåkning-utbildningen får en Pro Längdåkning-tränarlicens, som ger rätt att genomföra Pro Längdåkning-träningar.

Utbildningens innehåll:

 • Teoriföreläsning 1: Taitoc-konceptet + Pro Längdåkning
 • Praktisk träning: Pro Längdåkning-träningspass 1–15

Prioriteringar:

 • Färdighetskrav inom längdåkningen
 • Att programmera färdighetsträning
 • Att utforma och vidareutveckla rörelsemönster
 • Att förbättra förutsättningarna för högklassig fysisk aktivitet ur längdåkningens perspektiv
 • Att utveckla de fysiska egenskaperna med tanke på färdighetsträningen
 • Att träna de allmänna färdigheterna med tanke på utvecklingen av grenfärdigheter för längdåkning
 • Att bedöma de motoriska basfärdigheterna och hitta utvecklingsobjekten
 • Att genomföra individuell träning av de allmänna färdigheterna
 • Att bygga upp en mångsidig miljö för färdighetsträning

Att använda och utnyttja Taitoc-servern

Träningsinnehåll:

RÖRELSEFÄRDIGHETER – BALANS – REDSKAPSHANTERING

 • Funktionell bålstyrka
 • Rörelseomfång
 • Funktionell styrka
 • Kroppskontroll (gymnastik)
 • Hopp, avstamp, glidning
 • Balans
 • Kasta och fånga en boll
 • Löpteknik
 • Riktningsbyte och smidighet (snabbhet)
 • Perceptionsmotorik
 • Fysiska egenskaper
 • Färdighetsträning utgående från grenteknik

Taitoc

För vem?

Pro Längdåkning-utbildningen passar för alla som arbetar med ungdomar och vuxna, till exempel grentränare, fysiktränare och fysioterapeuter. Ingen särskild utbildning krävs. Vi rekommenderar att deltagarna har avlagt Taitoc Basfärdighet och Taitoc Kontroll innan de deltar i Pro Längdåkning.

Utbildningens längd och förlopp

Utbildningarnas ordnas i regel i kundens egen miljö. Pro Längdåkning tar 1–2 dagar. Vi kan skräddarsy utbildningen enligt kundens behov.

Taitoc-användarlicenser

Efter utbildningen kan man köpa en användarlicens till Taitoc-nätsystemet. Det finns olika användarlicenser för olika miljöer (enskild, lag, förening, grenförbund, gym, daghem, skola, kommun).

Taitoc-nätsystemet innehåller:

 • programmering av färdighetsträning, lärstig för färdighetsträning
 • träningspass och övningar
 • modellvideor
 • verktyg för uppföljning av utvecklingen (rapporter, scheman, databas)
 • användarnamn för tränare användarnamn för idrottare, elever och kunder

Kontakta oss för offert på utbildning och licenser

TAITOC® vägen att lära sig grundläggande motoriska färdigheter


TAITOC Start

Motoriska basfärdigheterna

Lär mer

TAITOC Basfärdighet

Komplettering och förfining av rörelser

Lär mer

TAITOC Kontroll

Utnyttja rörelseförrådet optimalt

Lär mer

TAITOC ProTaito

Utnyttjande av grundläggande motorik

Lär mer

Taitoc for Life

Aktivering av affärsbanken i vardagen

Lär mer